PROW

Klauzule RODO do działania 19 PROW

Karbowo, dnia 23.06.2021 r.

Informacja z VIII posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie przeprowadzenia autokontroli operacji złożonych o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach konkursu nr 3/2021, które odbyło się w dniu 18.06.2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 11.06.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 3/2021 zwołuję VIII posiedzenie Rady w dniu 18.06.2021 r. o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 31.05.2021 r.

Informacja z V posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie przeprowadzenia autokontroli operacji złożonych o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na działanie: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w ramach konkursu nr 4/2021, które odbyło się w dniu 28.05.2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 31.05.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2021 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 21.05.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 4/2021 zwołuję V posiedzenie Rady w dniu 28.05.2021 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia  19.05.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 3/2021 zwołuję IV posiedzenie Rady w dniu 25.05.2021 r. o godz. 11.00 w Osadzie rybackiej w Płowężu.

Karbowo, dnia 13.05.2021r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2021 na poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na zakres tematyczny: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia  30.04.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 4/2021 zwołuję II posiedzenie Rady w dniu 07.05.2021 r. o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 29.03.2021 r.

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 4/2021

Ogłoszenie 4/2021 – Pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 23.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 3/2021.

Ogłoszenie 3/2021-Pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 07.08.2020 r.

Informacja z XVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny  operacji złożonych o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach konkursu nr 6/2020, które odbyło się w dniu 05.08.2020 r. w  Ośrodku Restytucji Jesiotra w Grzmięcy.

Karbowo, dnia 29.07.2020 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z uwzględnieniem protestu przez Zarząd Województwa w Toruniu w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 6/2020 zwołuję XVII posiedzenie Rady w dniu 05.08.2020 r. o godz. 09.00 w Ośrodku Restytucji Jesiotra w Grzmięcy.

Karbowo, dnia 17.06.2020 r.

Informacja z XII posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie przeprowadzenia autokontroli operacji złożonych o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach konkursu nr 6/2020, które odbyło się w dniu 15.06.2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 08.06.2020 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 6/2020 zwołuję XII posiedzenie Rady w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 29.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 7/2020 na poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na działanie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej, Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 29.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 6/2020 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 21.05.2020 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 7/2020 zwołuję XI posiedzenie Rady w dniu 28.05.2020 r. o godz. 11.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 21.05.2020 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 6/2020 zwołuję X posiedzenie Rady w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 22.04.2020 r.

Informacja z VIII posiedzenia Rady w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 10/2019   w dniu 22.04.2020 r.

                                                                                                              Karbowo, dnia 16.04.2020 r.

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 7/2020.

Ogłoszenie 7/2020-Pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

       Karbowo, dnia 16.04.2020 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 10/2019 zwołuję VIII posiedzenie Rady w dniu 22.04.2020 r. o godz. od 07.00 do 12:00 w systemie obiegowym.

 Karbowo, dnia 20.03.2020r.

 

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 6/2020.

Ogłoszenie 6/2020-Pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 16.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonej autokontroli w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 odbyło się Posiedzenie Rady.

Karbowo, dnia 09.01.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 10/2019 zwołuję II posiedzenie Rady w dniu 16.01.2020 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 23.12.2019 r,

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 10/2019 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 10/2019 zwołuję XVII posiedzenie Rady w dniu 17.12.2019 r. o godz. 09.00 w Hotelu Dworek Wapionka, ul. Wczasowa 1, 87-320 Górzno.

Zwołanie posiedzenia Rady XVII

   Karbowo, dnia 31.10.2019 r.

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 10/2019.

Termin składania wniosków: 14/11/2019 – 28/11/2019.

Ogłoszenie 10/2019 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 27.09.2019 r,

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 8/2019 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 16.09.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 8/2019 zwołuję XV posiedzenie Rady w dniu 23.09.2019 r. o godz. 10.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie.

Zwołanie posiedzenia Rady XV

Karbowo, dnia 16.08.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 3/2019 odbyło się XIV posiedzenie Rady w dniu 16.08.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy.

Karbowo, dnia 09.08.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 3/2019 zwołuję XIV posiedzenie Rady w dniu 16.08.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy.

Zwołanie posiedzenia Rady XIV

Karbowo, dnia 22.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 8/2019

Ogłoszenie 8/2019 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 01.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 18.06.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 3/2019 zwołuję X posiedzenie Rady w dniu 25.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie.

Zwołanie posiedzenia Rady X

Karbowo, dnia 02.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 3/2019.

Ogłoszenie 3/2019- pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 19.03.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach operacji złożonych wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 2/2018, odbyło się VI posiedzenie Rady w dniu 19.03.2019 r. o godz. 12.00  w Parku Krajobrazowym w Grzmięcy.

Karbowo, dnia 13.03.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach operacji złożonych wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 2/2018, zwołuję VI posiedzenie Rady w dniu 19.03.2019 r. o godz. 12.00  w Parku Krajobrazowym w Grzmięcy.

Karbowo, dnia 17.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2018 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 03.10.2018 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 2/2018, zwołuję XVI posiedzenie Rady w dniu 10.10.2018 r. o godz. 09.00  w Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Podejmowanie działalności gospodarczej

Karbowo, dnia 20.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Nr konkursu LGD: 2/2018.

Ogłoszenie 2 z 2018 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 24.01.2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 17.01. 2018 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 5/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 24.01.2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 17.01. 2018 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Karbowo, dnia 28.12.2017 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla konkursu nr 3/2017; 4/2017; 5/2017, zwołuję III posiedzenie Rady w dniu 09.01.2018 r. o godz.09.00  w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ul. Zamkowa 13A w Brodnicy.

Szczegóły w załączeniu.

Karbowo, dnia 17.11.2017 r.

 

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 5/2017

Termin składania wniosków: 04/12/2017 – 20/12/2017.

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 17.11.2017 r.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 4/2017.

 Termin składania wniosków: 04/12/2017 – 20/12/2017.

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 09.11.2017 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 02.11. 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 1/2017, zwołuję I posiedzenie Rady w dniu 11.10.2017 r. o godz.15.00  w sali Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Podejmowanie działalności gospodarczej

Karbowo, dnia 28.08.2017 r.

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Nr konkursu LGD: 1/2017.

Ogłoszenie 1 z 2017 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Dokumenty dla wnioskodawców:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Szanowni Państwo poniżej dokumenty z:

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020