Konsultacje społeczne

Karbowo, dnia 04.06.2018 r.

 

                                                         Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania

RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna

Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

         W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne podczas którego poinformujemy mieszkańców/ potencjalnych wnioskodawców o projektach grantowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

 

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia sala Urzędu Gminy 11.06.2018 r. 09.00
2 Osiek sala Urzędu Gminy 11.06.2018 r. 11.00
3 Bartniczka sala Urzędu Gminy 12.06.2018 r. 09.00
4 Górzno sala Urzędu Stanu Cywilnego 12.06.2018 r. 11.00
5 Bobrowo sala Urzędu Gminy 13.06.2018 r. 09.00
6 Zbiczno sala Urzędu Gminy 13.06.2018 r. 11.00
7 Brodnica sala Urzędu Gminy 14.06.2018 r. 09.00
8 Brzozie sala Urzędu Gminy 14.06.2018 r. 11.00
9 Jabłonowo Pom. sala Centrum Kultury i Sportu 18.06.2018 r. 09.00

 

Karbowo, dnia 02.01.2018 r.

 

                                                         Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania

RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna

Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne podczas którego poinformujemy mieszkańców/ potencjalnych wnioskodawców o zasadach udzielania grantów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawozdanie z przeprowadzonych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, przedstawienie planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w 2018 roku oraz proponowane do przedstawienia SW zasady przyznawania dofinansowania w ramach Oś 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Przedsięwzięcie: Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej / sportowe, turystyczne, kulturowe/ dla działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia sala Urzędu Gminy 08.01.2018 r. 10.00
2 Osiek sala Urzędu Gminy 09.01.2018 r. 10.00
3 Bobrowo sala Urzędu Gminy 10.01.2018 r. 10.00
4 Zbiczno sala Urzędu Gminy 11.01.2018 r. 10.00
5 Górzno sala Urzędu Stanu Cywilnego 12.01.2018 r. 10.00
6 Brodnica sala Urzędu Gminy 15.01.2018 r. 10.00
7 Jabłonowo Pom. sala Centrum Kultury i Sportu 16.01.2018 r. 10.00
8 Bartniczka sala Urzędu Gminy 17.01.2018 r. 10.00
9 Brzozie sala Urzędu Gminy 18.01.2018 r. 10.00

 

Karbowo, dnia 28.11.2017 r.

 

Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania

RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna

Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

         W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne podczas którego poinformujemy mieszkańców/ potencjalnych wnioskodawców o zasadach udzielania grantów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprawozdanie z przeprowadzonych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia sala Urzędu Gminy 4.12.2017 r. 10.00
2 Osiek sala Urzędu Gminy 5.12.2017 r. 10.00
3 Brzozie sala Urzędu Gminy 6.12.2017 r. 10.00
4 Bobrowo sala Urzędu Gminy 7.12.2017 r. 10.00
5 Zbiczno sala Urzędu Gminy 8.12.2017 r. 10.00
6 Górzno sala Urzędu Stanu Cywilnego 11.12.2017 r. 10.00
7 Brodnica sala Urzędu Gminy 12.12.2017 r. 10.00
8 Bartniczka sala Urzędu Gminy 13.12.2017 r. 10.00
9 Jabłonowo Pom. sala Centrum Kultury i Sportu 14.12.2017 r. 10.00

 

         Karbowo, dnia 03.07.2017 r.

                          Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka,  Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno,           

   Jabłonowo Pom. Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

            W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia:

  1. Przypomnienie o LSR ( cele, podstawowe tematy ).
  2. Przedstawione SW do zaakceptowania zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
  3. Ogólne omówienie rozporządzeń dotyczących działań: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
  4. Przedstawienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  5. Wysłuchanie propozycji słuchaczy – uczestników konsultacji.
L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 17.07.2017 10.00
2 Górzno Sala Urzędu Stanu Cywilnego

ul. Rynek 1

18.07.2017 10.00
3 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 19.07.2017 10.00
4 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 20.07.2017 10.00
5 Osiek Sala Urzędu Gminy 21.07.2017 10.00
6 Brzozie Sala Urzędu Gminy 24.07.2017 10.00
7 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 25.07.2017 10.00
8 Jabłonowo Pom. Centrum Kultury i Sportu ul. Rynek 9 26.07.2017 10.00
9 Brodnica Sala Urzędu Gminy 27.07.2017

10.00

Karbowo, dnia 19.06.2017 r.

Szanowni Państwo zapraszamy do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. – Pobierz Adobe Reader

1. Załącznik 9a. Zakładanie działalności gospodarczej dywersyfikacja źródeł dochodów.

2. Załącznik 9a Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu. 

3. Załącznik 9a Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturowej.

4. Załącznik 9a Rozwój infrastruktury komunikacyjnej

5. Załącznik numer 9b Rozwój przedsiębiorczości.

6. Załącznik 9b Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.