Konsultacje społeczne

 

         Karbowo, dnia 03.07.2017 r.

                          Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka,  Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno,           

   Jabłonowo Pom. Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

            W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia:

  1. Przypomnienie o LSR ( cele, podstawowe tematy ).
  2. Przedstawione SW do zaakceptowania zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
  3. Ogólne omówienie rozporządzeń dotyczących działań: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
  4. Przedstawienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  5. Wysłuchanie propozycji słuchaczy – uczestników konsultacji.
L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 17.07.2017 10.00
2 Górzno Sala Urzędu Stanu Cywilnego

ul. Rynek 1

18.07.2017 10.00
3 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 19.07.2017 10.00
4 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 20.07.2017 10.00
5 Osiek Sala Urzędu Gminy 21.07.2017 10.00
6 Brzozie Sala Urzędu Gminy 24.07.2017 10.00
7 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 25.07.2017 10.00
8 Jabłonowo Pom. Centrum Kultury i Sportu ul. Rynek 9 26.07.2017 10.00
9 Brodnica Sala Urzędu Gminy 27.07.2017

10.00

Karbowo, dnia 19.06.2017 r.

Szanowni Państwo zapraszamy do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. – Pobierz Adobe Reader

1. Załącznik 9a. Zakładanie działalności gospodarczej dywersyfikacja źródeł dochodów.

2. Załącznik 9a Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu. 

3. Załącznik 9a Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturowej.

4. Załącznik 9a Rozwój infrastruktury komunikacyjnej

5. Załącznik numer 9b Rozwój przedsiębiorczości.

6. Załącznik 9b Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.