Treść artykułu

Zawiadomienie o III Posiedzeniu Rady

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – PROW zamieszczone zostało zawiadomienie o III Posiedzeniu Rady

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 2/2023 zwołuję III posiedzenie Rady w dniu 16.08.2023 r. o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.