Dobre praktyki

 Imprezy promujące Lokalna Strategię Rozwoju:

Zakończenie lata w Zembrzu w dniu 14.09.2019 r.

 

Festyn mleczny w Świedziebni w dniu 05.10.2019 r.

Święto Ziemniaka w Nieżywięciu w dniu 15.09.2019r.

Jesteśmy aktywni w Małkach w dniu 02.08.2019 r.

Twardy jak Kamień w Kamieniu w  dniu 29.02.2019 r.

 

 

Brzozie sala

W 2010 roku przy udziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „Małe Projekty” wykonano zadanie pn. „Wyposażenie klubu internetowego w Brzoziu”. Całkowity koszt projektu wyniósł: 43.839,00 zł z tego dofinansowanie z programu Urzędu Marszałkowskiego – 20.000,00 złotych, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 
 
 
 

POMOST WĄDZYN

 
 W ramach  ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji odpowiadających warunkom pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w rok 2010 gmina zrealizowała zadanie pod nazwą ?Budowa pomostu rekreacyjno ? wędkarskiego nad jeziorem Wądzyńskim na dz. Nr 97/2 i urządzeń rekreacyjnych na dz. 170/7. Zadanie polegało na wybudowaniu pomostu rekreacyjno ? wędkarskiego nad jeziorem Wądzyńskim w kształcie litery ?U?, urządzeniu akwenu wewnątrz pomostowego. Wybudowano urządzenia rekreacyjno ? turystyczne towarzyszące pomostowi, w skład których weszły: plaża piaszczysta trawiasta, boisko do piłki siatkowej plażowej, obiekty rekreacyjne wraz z urządzeniami. Wartość zadania 274.624,54 zł w tym dofinansowanie 168.826 zł.
 
 

 

ŚWIETLICA WĄDZYN

 
W ramach Odnowy wsi w roku 2012 była budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w miejscowości Wądzyń. W ramach realizacji inwestycji wybudowana została świetlica wiejska w miejscowości Wądzyń na działkach nr 151/3, 151/4. Wokół świetlicy zagospodarowano teren, wybudowano miejsca parkingowe oraz wjazd na teren. Zamontowano lampy oświetleniowe. Wartość za dania 362.894,18 w tym dotacja 170.000 zł.
 

 

DOŻYNKI BRUDZAWY

 
 W ramach projektu zorganizowano imprezę kulturalną w formie dożynek gminnych w miejscowości Brudzawy w 2010 roku. Około miesiąca przed imprezą pracownik gminy przygotował zaproszenia i ogłoszenia o planowanej imprezie. W imprezie wzięło udział około 1200 osób zarówno z terenu gminy jak i gmin ościennych. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą, po której wyruszył barwny korowód dożynkowy. Na czele korowodu stanęły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z orkiestrą dętą. Za nimi starostowie dożynek z chlebem- symbolem pracy rąk ludzkich, wypiekanego z mąki pochodzącej z tegorocznego ziarna; i miodem pszczelim ? symbolem dostatku i zdrowia. W korowodzie przemaszerowali delegacje mieszkańców z poszczególnych sołectw oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich niosąc chleby, wieńce i inne dary tegorocznych zbiorów. W korowodzie przemaszerowały również zespoły śpiewacze, zaproszeni goście, sołtysi i mieszkańcy. Podczas dożynek każdy z uczestników mógł poczęstować się tradycyjnymi daniami dożynkowymi. Zostały przygotowane dekoracje tematycznie związane z dożynkami. Wręczono nagrody w konkursie wieńców dożynkowych oraz w konkursie Piękna zagroda. Po części oficjalnej odbyły się występy zespołu ludowego oraz dzieci ze szkół podstawowych. Imprezę zakończono zabawą taneczną. Impreza została upamiętniona nagraniem audiowizualnym. Wartość zadania to 15414,18 zł w tym dotacja 9051,72 zł.
 

SCENA BOBROWO

 
W 2010 roku w ramach projektu zakupiono przenośną scenę oraz nagłośnienie do świetlicy wiejskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie. W ramach projektu zakupiono przenośną scenę o konstrukcji metalowej oraz sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie.
 
 
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bronickie”
 
 
Wyjazd studyjny do Spółdzielni Socjalnej ?SIGNUM? w Golubiu ? Dobrzyniu
 
Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2014 zorganizowała dla 19 lokalnych liderów jednodniowy wyjazd studyjny do Spółdzielni Socjalnej ?SIGNUM? w Golubiu ? Dobrzyniu. Celem wyjazdu było szkolenie na temat: ?Zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej w praktyce?. Łączny koszt wyjazdu studyjnego wyniósł: 1 626,00 zł.
 
       spółdzielnia
 
Wyjazd studyjny do Stowarzyszenia Ekologiczno ? Kulturowego ?Ziarno? w miejscowości Grzybów w woj. Mazowieckim.

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2014 zorganizowała dla 19 lokalnych liderów jednodniowy wyjazd studyjny do Stowarzyszenia Ekologiczno ? Kulturowego ?Ziarno? w miejscowości Grzybów w woj. Mazowieckim. Celem wyjazdu było szkolenie ukazujące w praktyce funkcjonowanie Stowarzyszenia. Łączny koszt wyjazdu studyjnego wyniósł:  2 427,68 zł.

ziarno

Wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa socjalnego we wsi Kamionka koło Nidzicy

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2013 zorganizowało dla 40 lokalnych liderów, 2 dwudniowe wyjazdy studyjne do przedsiębiorstwa socjalnego we wsi Kamionka koło Nidzicy na zajęcia ?Integracja i ekonomia społeczna? Łączny koszt wyjazdu studyjnego wyniósł: 17 668,60 zł

wioska garncarskastodoła

Wyjazd studyjny do ?Wsi tematycznej? ? Wioski Grzybowej w Krzywogońcu, gmina Cekcyn.

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2013 zorganizowała dla 50 lokalnych liderów jednodniowy wyjazd studyjny do ?Wsi tematycznej? ? Wioski Grzybowej w Krzywogońcu, gmina Cekcyn. Celem wyjazdu było ukazanie sposobu zintegrowania działań społeczności lokalnej. Łączny koszt wyjazdy studyjnego wyniósł: 3 686,10 zł.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zakup plecaków.

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2013 zakupiło 1 500 sztuk plecaków z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia oraz adresem pojezierzebrodnickie.pl za łączną kwotę: 40 590,00 zł. Po czym zostały przekazane mieszkańcom oraz podczas wydarzeń o charakterze promocyjnym.

plecak

Założenie 120 podstawowych ?keszy? zlokalizowanych na całym obszarze LSR.

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2013 w zleciło założenie 120 podstawowych ?keszy? zlokalizowanych na całym obszarze LSR oraz ich opis w języku polskim i angielskim na stronie geocaching.com. Łączna kwota tego działania wyniosła: 5 760,00 zł.

logbook

Zakup apteczek. 

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2013 zakupiło 1 000 sztuk apteczek z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia oraz adresem pojezierzebrodnickie.pl za kwotę 11 099,52 zł. Wszystkie apteczki zostały rozdane mieszkańcom obszaru LSR oraz przekazane zainteresowanym podczas wydarzeń o charakterze promocyjnym.

apteczka

Zakup kamizelek odblaskowych. 

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2012 zakupiło 5 000 sztuk kamizelek odblaskowych z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia oraz adresem pojezierzebrodnickie.pl za kwotę 43 050,00 zł po czym przekazało mieszkańcom obszaru LSR i zainteresowanym podczas wydarzeń promocyjnych.

kamizelka 2kamizelka 1

Zakup toreb bawełnianych.

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2011 zakupiło 8 000 sztuk toreb bawełnianych z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia oraz adresem pojezierzebrodnickie.pl za kwotę 37 982,40 zł . oraz rozdało mieszkańcom obszaru LSR oraz osobom zainteresowanym podczas wydarzeń o charakterze promocyjnym.

Torba bawełniana

Publikacja przewodnika turystycznego „Szlakiem miejsc ze smakiem”

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2014 i 2015 zakupiło 6000 sztuk  przewodników turystycznych  z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia za kwotę 52 700,00  zł po czym przekazało je mieszkańcom obszaru LSR, turystom i  osobom  zainteresowanym podczas wydarzeń promocyjnych.

DSCN1381

Publikacja mapy turystycznej obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2014 i 2015 zakupiło 21 000 sztuk  mapy turystycznej   z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia za kwotę  43 600,00 zł po czym przekazało je mieszkańcom obszaru LSR, turystom i   osobom zainteresowanym podczas wydarzeń promocyjnych.

DSCN1386

Publikacja albumu w dwóch wersjach językowych- polskiej i niemieckiej. 

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku 2014 i 2015 zakupiło 2 800 sztuk albumu  z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia  za kwotę  56 800,00 zł po czym przekazało je mieszkańcom obszaru LSR, turystom i   osobom zainteresowanym podczas wydarzeń promocyjnych.

DSCN1384

Publikacja przewodnika przyrodniczego.

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku  2015 zakupiło 1000 sztuk przewodnika przyrodniczego   z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia za kwotę  17 955,00 zł po czym przekazało je mieszkańcom obszaru LSR, turystom i   osobom zainteresowanym podczas wydarzeń promocyjnych.

DSCN1382

Zlecenie wykonania i montażu 14 tablic turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania. 

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku  2015 zleciło wykonanie i montaż 14  sztuk tablic turystycznych z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia za kwotę  81 909,85 zł. Tablice zostały zamontowane na terenie każdej z gmin w miejscach ogólnodostępnych.

Bartniczka Brzozie

J. ChojnoJ. Czarne (Bobrowo)

J. WądzyńskieJabłonowo Pomorskie - Park

Jabłonowo PomorskieJajkowo

KarbowoSzczuka

Zakup lunet ze statywami do obserwacji przyrody.

Stowarzyszenie ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? w roku  2015  zakupiło  30  sztuk lunet ze statywami z logami: UE, PROW, LEADER- Stowarzyszenia za kwotę  48 000,00  zł. Lunety i statywy zostały przekazane do wypożyczania miłośnikom przyrody w każdym wieku.

DSCN1377

 

 

Koszulki promocyjne

Koszulki promocyjne zostały rozdysponowane m.in. dla dzieci i młodzieży  na trenie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w ramach  projektu współpracy pod tytułem: „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej”. Celem projektu jest propagowanie lokalnej kultury oraz wzmacnianie kapitału społecznego Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej.  Wykonanie materiałów promocyjnych zostało zrealizowane w ramach poddziałania 13.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

          

 

         

 

Gadżety promujące –  Pendrive USB