Aktualności

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 2/2019

14/05/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 21.05.2019 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach konkursu o numerze 2/2019.  

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 07.05.2019 r w sprawie konkursu nr 1/2019

10/05/2019

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 07.05. 2019 roku w sprawie konkursu nr 1/2019.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 4/2019; 5/2019; 6/2019

2/05/2019

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 3/2019

2/05/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 1/2019

30/04/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10:00 w Osadzie Rybackiej w Płowężu, Płowęż 24A, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie […]

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PIĘKNO PRZYRODY W NASZYM REGIONIE”

16/04/2019

Szanowni Państwo, w zakładce ogłoszenia został zamieszczony Regulamin konkursu plastycznego. Zachęcamy do udziału.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 6/2018

30/11/2018

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 6/2018 na rozwój działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 3/2018; 4/2018; 5/2018

27/11/2018

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 2/2018

20/08/2018

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej:  Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie nr 1/2018

25/07/2018

Szanowni Państwo w zakładce EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:  RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18 Numer naboru LGD: […]