Joanna Przybylska

3 listopada 2016

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO INKUBATORA KUCHENNEGO W MINIKOWIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 30 maja 2017 r. Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Działania Brodnickie”. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót ok. godz. 18.30 

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia  26 maja 2017 r. 

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

- osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

„BIEG NAPOLEOŃSKI” – VIII Biegi w Gminie Brodnica 

Szabda 11 czerwca 2017 r.

Plakat

 

DSCN4338               DSCN4353               DSCN4627               Trasa biegu

Informujemy, że  w zakładce „Ogłoszenia”  udostępniono nowe zapytanie ofertowe.

Nabór na pracownika.

Informujemy, że w zakładce „Ogłoszenia” udostępniono ogłoszenie o poszukiwaniu osoby na stanowisko pracownika biurowego.

Konkurs „Wieś na weekend’2017”

 

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Konkurs dotyczy działania w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2016-2017 – „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie, projekt lub ogłoszono konkurs z PROW 2014-2020. Imprezy mają się odbyć pomiędzy 3 czerwca, a 15 października br. Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 4 tys. zł. Termin składania wniosków od  10 kwietnia do 26 kwietnia 2017 roku.  Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW

87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2

Z dopiskiem  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2017”

 

Złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym, następnie oceny merytorycznej dokona Zespól Oceniający powołany uchwałą Zarządu Województwa  nr  13/513/17 z dnia 4 kwietnia  2017r., który ustali listę rankingową projektów. Planowany termin zakończenia oceny wniosków – połowa maja br. Lista rankingowa projektów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W sprawie partnerstwa w KSOW proszę się kontaktować z Sekretariatem Centralnym KSOW. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Pani Karolina Grudzińska tel. 56 62 15 912.

 

Dla zainteresowanych Sekretariat Regionalny KSOW organizuje szkolenie nt. celów Konkursu, wniosków oraz zasad realizacji imprez. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Pl. Teatralny 2,  sala Patio I piętro, godz. 10.00.

Prosimy o  zgłoszenie udziału na adres: ksow@kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego