Aktualności

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów 4/2019 oraz 6/2019

10/07/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 16.07.2019 r: o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 4/2019. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem […]

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI MIODOWEJ W WIELKIM MĘDROMIERZU

4/07/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Ogłoszenia zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące WYJAZDU STUDYJNEGO DO WIOSKI MIODOWEJ W WIELKIM MĘDROMIERZU. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Miodowej w Wielkim Mędromierzu. Wyjazd planowany jest na dzień 22 lipca 2019 r. Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO. […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 25.06.2019 r w sprawie konkursu nr 3/2019

1/07/2019

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFRROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 25.06.2019 roku w sprawie konkursu nr 3/2019.

Lista laureatów z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Piękno przyrody w Naszym Regionie”

24/06/2019

Szanowni Państwo, W zakładce ogłoszenia zamieszczona została Lista laureatów z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Piękno przyrody w Naszym Regionie”  w ramach Projektu współpracy: „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.  

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 3/2019

18/06/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 25.06.2019 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 3/2019.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 7/2019

13/06/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 7/2019: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów […]

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

31/05/2019

Szanowni Państwo, w zakładce ogłoszenia został zamieszczony Regulamin konkursu fotograficznego. Zachęcamy do udziału.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 21.05.2019 r w sprawie konkursu nr 2/2019

24/05/2019

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.05. 2019 roku w sprawie konkursu nr 2/2019.

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 2/2019

14/05/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 21.05.2019 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach konkursu o numerze 2/2019.  

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 07.05.2019 r w sprawie konkursu nr 1/2019

10/05/2019

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 07.05. 2019 roku w sprawie konkursu nr 1/2019.