Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 5/2021

29/03/2021

Szanowni Państwo, w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR- zamieszczone zostało ogłoszenie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (dalej: LGD)informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 4/2021

29/03/2021

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie: W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 24.03.2021 r. w sprawie konkursu nr 1/2021

25/03/2021

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 24.03.2021 roku w sprawie konkursu 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 3/2021

23/03/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 1/2021

16/03/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2021, […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 2/2021

18/02/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru LGD: 2/2021 Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 28.12.2020 r. w sprawie konkursu nr 9/2020

28/12/2020

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny  projektu w ramach konkursu numer 9/2020 .

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 22.12.2020 r. w sprawie konkursu nr 5/2020

28/12/2020

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 22.12.2020 roku dotyczące zbadania sprawy w zakresie uprawnień Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia LGD.

Biuro nieczynne w dniu 24.12.2020 r.

17/12/2020

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. Biuro Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” będzie nieczynne dla beneficjentów.  

Zmiana znaku PO RYBY 2014-2020

16/12/2020

Karbowo, dnia 16.12.2020 r. Szanowni Państwo, w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Więcej informacji w zakładce konkursy RLKS – EFMR