Aktualności

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 26.01.2022 r. w sprawie konkursu nr 2/2022

28/01/2022

Szanowni Państwo W zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.01. 2022 roku w sprawie konkursu nr 2/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej.

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 2/2022

19/01/2022

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 2/2022 zwołuję […]

Biuro nieczynne w dniu 07.01.2022 r.

3/01/2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. Biuro Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” będzie nieczynne dla beneficjentów.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 20.12.2021 r. w sprawie konkursu nr 12/2021

22/12/2021

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 20.12.2021 roku w sprawie konkursu nr 12/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 13/2021; 14/2021;

20/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Biuro nieczynne w dniu 24.12.2021 r.

20/12/2021

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. Biuro Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” będzie nieczynne dla beneficjentów.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 14.12.2021 r. w sprawie konkursu nr 11/2021

17/12/2021

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 14.12.2021 roku w sprawie konkursu nr 11/2021.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 3/2022

15/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 2/2022

15/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 1/2022

15/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.            Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b/skracają dystans lub czas dojazdu […]