Aktualności

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 06.04.2020 r w sprawie konkursu nr 4/2020

6/04/2020

W zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 06.04. 2020 roku w sprawie konkursu nr 4/2020.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 26.03.2020 r. w sprawie konkursów 1/2020; 2/2020; 3/2020.

1/04/2020

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.03.2020 roku w sprawie konkursu nr 1/2020 oraz 2/2020 i 3/2020.

Zawiadomienie Posiedzenia Rady w trybie obiegowym w ramach konkursu 4/2020

30/03/2020

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFMR umieszczono informację o zwołaniu VII posiedzenie Rady w dniu 06.04.2020 r. o godz. od 07.00 do 14:00 w systemie obiegowym.   Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 4/2020.

UWAGA!!! system obiegowy Posiedzenia Rady w ramach konkursów: 1/2020 oraz 2/2020 i 3/2020

25/03/2020

W związku z przeciwdziałaniem skutków COVID-19 uprzejmie informuję, że posiedzenie Rady w dniu 26.03.2020 r. dotyczące IV, V, VI posiedzenia Rady będzie miało system obiegowy.

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 1/2020 oraz 2/2020 i 3/2020

20/03/2020

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 26.03.2020 r: o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 1/2020. o godz. 10.30 w Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 6/2020

20/03/2020

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]

KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014 – 2020

17/03/2020

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 wydała komunikat dotyczący wpływu korona wirusa na projekty realizowane w ramach RPO. Treść komunikatu znajduje się pod poniższym linkiem. http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat        

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 5/2020

28/02/2020

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Ogłoszenie o naborze wniosków  Numer naboru LGD: 5/2020 Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 4/2020

24/02/2020

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 1/2020; 2/2020; 3/2020

21/02/2020

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]