Dobre Praktyki LGD

Impreza promująca Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w Małkach