Treść artykułu

Konkurs Rekreacyjny

Szanowni Państwo w zakładce Ogłoszenia zamieszczony został Regulamin Konkursu rekreacyjnego „Sportowe, wspólne, aktywizujące”

Cel konkursu

1. Zachęcenie do czynnego udziału we wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowo-rekreacyjnych na ogólnie dostępnych nieodpłatnie obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury przy akwenach wodnych powstałych lub wyremontowanych z udziałem środków finansowych z EFSI przez społeczność lokalną.

2. Promowanie inwestycji zrealizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie ‘Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

3. Popularyzacja wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.

4. Rozwijanie talentów aktywizujących  do aktywnego spędzania wolnego czasu na udostępnionych obiektach sportowo-rekreacyjnych.

5. Umiejętność rozwijania się w grupie, zespole.

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

2. Konkurs rozpoczyna się 15.08.2023 roku i trwać będzie do 16.10. 2023 roku.

3. Temat „Sportowe, wspólne, aktywizujące”