EFMR

 

Karbowo, dnia 24.08.2022 r. 

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” które odbyło się w dniu 22.08.2022 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 7/2022 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

 

Karbowo, dnia 12.08.2022 r. 

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 7/2022, zwołuję XI posiedzenie Rady w dniu 22.08.2022 r. o godz. 09:00 pod adresem Fiałki 27 87-320 Górzno

Karbowo, dnia 14.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Ogłoszenie 7.2022- pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 22.12.2021 r. 

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” które odbyło się w dniu 20.12.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 12/2021 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Karbowo, dnia 13.12.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  w ramach konkursu nr 12/2021, które odbywa się w dniu 20.12.2021 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy ul. Kamionka 24 o godz. 09.00.

Karbowo, dnia 12.11.2021 r. 

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 12/2021.

Termin składania wniosków: 26/11/2021 – 10/12/2021

Ogłoszenie 12/2021 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia: 

Karbowo, dnia 27.08.2021 r.

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” które odbyło się w dniu 26.08.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 10/2021 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Karbowo, dnia 19.08.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  w ramach konkursu nr 10/2021, które odbywa się w dniu 26.08.2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00.

Karbowo, dnia 11.08.2021 r.

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” które odbyło się w dniu 11.08.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 9/2021 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Karbowo, dnia 03.08.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  w ramach konkursu nr 9/2021, które odbywa się w dniu 11.08.2021 r. w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” o godz. 09.00.

Karbowo, dnia 30.06.2021 r. 

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 10/2021.

Termin składania wniosków: 15/07/2021 – 29/07/2021.

Ogłoszenie 10/2021 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia: 

Karbowo, dnia 30.06.2021 r.

     OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 Nr konkursu LGD: 9/2021

 Termin składania wniosków: 15/07/2021 – 29/07/2021

Ogłoszenie 9/2021 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo,  dnia 11.06.2021 r. 

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” które odbyło się w dniu 08.06.2021 r. 

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  w ramach konkursu nr 1/2021.

Karbowo, dnia 01.06.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  w ramach konkursu nr 1/2021, które odbywa się w dniu 08.06.2021 r. w Ośrodka Wylęgu Narybku Jesiotra Ostronosego w Grzmięcy o godz. 09.00.

Karbowo, dnia 25.03.2021 r.

Informacja z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” które odbyło się w dniu 24.03.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2021 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Karbowo, dnia 16.03.2021 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach

działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2021, zwołuję I posiedzenie Rady w dniu 24.03.2021 r. o godz. 09:00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica.

Szczegóły w załączniku:

Karbowo, dnia 15.02.2021 r.

     OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 Nr konkursu LGD: 1/2021

 Termin składania wniosków: 01/03/2021 – 15/03/2021

Ogłoszenie 1/2021 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 16.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Księga w dniu dzisiejszym została zamieszczona na stronie MRiRW w zakładce: Co robimy >> Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020).

Karbowo, dnia 06.04.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 06.04. 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2020 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Karbowo, dnia 30.03.2020 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 4/2020, zwołuję VII posiedzenie Rady w dniu 06.04.2020 r. o godz. od 07.00 do 14:00 w systemie obiegowym.

Szczegóły w załączniku:

 Karbowo, dnia 24.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 4/2020

Termin składania wniosków: 09/03/2020 – 23/03/2020

Pełna treść ogłoszenia 4/2020

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 09.01.2020 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 20.12.2019 roku.

Podjęcie korekt  w wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 7/2019 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Karbowo, dnia 25.10.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.10. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 9/2019 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

   Karbowo, dnia 14.10.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 9/2019, zwołuję XVI posiedzenie Rady w dniu 21.10.2019 r. o godz. 13:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia Głęboczek, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie.

Szczegóły w załączniku.

  Karbowo, dnia 14.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 9/2019

Termin składania wniosków: 28/08/2019 – 11/09/2019

Ogłoszenie 9/2019 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 06.08.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 31.07. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 7/2019 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

  Karbowo, dnia 23.07.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 7/2019, zwołuję XIII posiedzenie Rady w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11:00 w wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica.

Szczegóły w załączeniu.

Zwołanie Posiedzenia Rady XIII

Karbowo, dnia 25.06.2019 r.

 Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach operacji złożonych o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2019, odbyło się  IX posiedzenie Rady w dniu 25.06.2019 r. o godz. 10:30 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Karbowo, dnia 18.06.2019 r.

 Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach operacji złożonych o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2019, zwołuję IX posiedzenie Rady w dniu 25.06.2019 r. o godz. 10:30 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Szczegóły w załączeniu.

Zwołanie Posiedzenia Rady IX

 Karbowo, dnia 13.06.2019 r.

 

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 Nr konkursu LGD: 7/2019.

 Termin składania wniosków: 27/06/2019 – 11/07/2019.

Ogłoszenie 7/2019 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Karbowo, dnia 10.05.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 07.05. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Karbowo, dnia 30.04.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2019, zwołuję VII posiedzenie Rady w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10:00 w Osadzie Rybackiej w Płowężu, Płowęż 24A, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Szczegóły w załączeniu.

 Karbowo, dnia 22.03.2019

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 1/2019

Termin składania wniosków: 05/04/2019 – 19/04/2019

Ogłoszenie 1/2019 – pełna treść ogłoszenia 

Załączniki do ogłoszenia:

Dokumenty dla wnioskodawców:

Załącznik nr 19 – wzór protestu do procedury oceny …z dnia 07.11.2018

Załącznik nr 21 Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu- autokontrola_wzór

Karbowo, dnia 31.01.2019 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 24.01. 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 6/2018 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Karbowo, dnia 16.01.2019 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 6/2018, zwołuję II posiedzenie Rady w dniu 24.01.2019 r. o godz.09.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie

 Karbowo, dnia 30.11.2018 r.

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: 14/12/2018 – 28/12/2018.

Ogłoszenie 6/2018 – pełna treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Dokumenty dla wnioskodawców:

Załącznik nr 19 – wzór protestu do procedury oceny …z dnia 07.11.2018

Załącznik nr 21 Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu- autokontrola_wzór

Karbowo, dnia 03.07.2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.06. 2018 roku.

Dokumentacja aktualizacyjna do konkursu nr 2/2017 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Karbowo, dnia 24.01.2018 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 17.01. 2018roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2017 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego.

Karbowo, dnia 28.12.2017 r.

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla konkursu nr 3/2017; 4/2017; 5/2017, zwołuję III posiedzenie Rady w dniu 09.01.2018 r. o godz.09.00  w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ul. Zamkowa 13A w Brodnicy.

Szczegóły w załączeniu.

Karbowo, dnia 20.12.2017 r.

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 13.12. 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i wyboru operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie Realizacja lokalnych

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Ogłoszenie o naborze wniosków – Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

                                                            Karbowo, dnia 16.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

Nr konkursu LGD: 3/2017.

Termin składania wniosków: 01/12/2017 – 18/12/2017.

Pełna treść ogłoszenia konkursu 3/2017

Załączniki do ogłoszenia:

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętej Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. w ramach konkursu o numerze 2/2017, zwołuję II posiedzenie Rady w dniu 20.11.2017 r. o godz.09.00  w sali Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w Gaj-Grzmięca.

Ogłoszenie o naborze wniosków – rozwój przedsiębiorczości.   

Karbowo, dnia 28.09.2017 r.

                       OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 2/2017.

Ogłoszenie 2/2017 – pełna treść ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

Szanowni wnioskodawcy wniosków o  dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja     lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez    społeczność” w ramach Priorytetu 4       „Zwiększenie zatrudnienia i spójności     terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym  „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów  grantowych dla konkursu 2/2017

W związku ze zmianą przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( dz. U. z 2015 r. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5 ) w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1475 ) w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania wyjaśnień lub potrzeby złożenia dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. LGD  wezwie podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów, co spowoduje przedłużenie terminu na dokonanie oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia o 7 dni, a podmiot jest obowiązany przedstawić dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do wskazanych czynności.

Dokumenty dla wnioskodawców – złożenie protestu:

dokumenty archiwalne: