Ogłoszenia

Karbowo, dnia 25.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na  koszulki typu  T-shirt  z nadrukiem wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 25.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na zestaw i dostawę materiałów biurowych- szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 11.05.2017 r.

 

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO INKUBATORA KUCHENNEGO W MINIKOWIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 30 maja 2017 r. Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Działania Brodnickie”. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót ok. godz. 18.30 

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 26 maja 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

- osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

 

 

Karbowo, dnia 11.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na namiot wystawienniczy wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 10.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na dostosowanie strony internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

Karbowo, dnia 04.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na  zakup i dostawę długopisów z nadrukiem.

                                                                                            Karbowo, dnia 04.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na zakup i dostawę cukierków z nadrukiem.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na krzesło biurowe – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto – przejazd w dni robocze i weekendy w 2017 r. autobusem/ busem dla co najmniej 19 osób  z Brodnicy lub okolic – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na zakupu i dostawę do biura zestawu: laptop z oprogramowaniem, mysz optyczna, torba do laptopa, listwa antyprzepięciowa, projektor, ekran projektowy, głośnik i mikrofon - szczegóły w załączniku. 

Karbowo, dnia 11.04.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na stanowisko: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich.  

Szczegóły w załączniku. 

Bogusław Błaszkiewicz

Prezes Zarządu

Karbowo, dnia 10.03.2017 r.

 

Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania  RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna  Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

 

                         W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów, rezultatów, przedsięwzięć dla  wdrażanych operacji, procedur wyboru operacji i zastosowanych kryteriów wyboru operacji dla działań w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 oraz PO Ryby dla lat 2014 – 2020 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedyskutujemy zasadność wprowadzenia zmian.

                  Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

 

                          Błaszkiewicz Bogusław 

                          Prezes Zarządu

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 21.03.2017 13.00
2 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 9.00
3 Brodnica Wiejski Dom Kultury w Karbowie 21.03.2017 9.00
4 Brzozie Sala Urzędu Gminy  21.03.2017 11.00
5 Górzno Dom Kultury ul. Rynek 14 A 23.03.2017 13.00
6 Jabłonowo Pom. Dom Kultury ul. Rynek 9 24.03.2017 11.00
7 Osiek Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 9.00
8 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 11.00
9 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 13.00

 

Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

         W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów rezultatów dla  wdrażanych operacji w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedyskutujemy zasadność wprowadzenia zmiany do osiągnięcia wskaźników produktów i rezultatów w LSR na lata 2014 – 2020.

W załączniku konsultacje – terminy podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ).

Bogusław Błaszkiewicz

 •                                                                                                                                     Prezes Zarządu

 • Konsultacje – TERMINY
 • Karbowo, dnia 28.06.2016 r.

   

   

                                                                 Szanowni mieszkańcy

                                                                    pojezierza brodnickiego.

   

  W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenia LGD ze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego do przygotowywania opracowania o dziedzictwie kulinarnym w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie proszę o przekazywanie do naszego biura danych dotyczących elementów dziedzictwa kulinarnego / nazwa, rys historyczny, aktualna oferta sprzedaży / występującego na naszym terenie

   

                                                                                                                               Bogusław Błaszkiewicz

                                                                                                                                      Prezes Zarządu

 • Dziedzictwo kulinarne