LSR 2014-2020 wraz z załącznikami

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020  wraz z załącznikami: 

Załącznik do Uchwały Nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Ankieta monitorująca realizację LSR.