LSR 2014-2020 wraz z załącznikami

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020  wraz z załącznikami: Pobierz Adobe Reader

 

Załącznik nr 2 Harmonogram naboru wniosków 31.07.2019 r. – aktualny

 

Załącznik do Uchwały Nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 3 do umowy z dnia 12.06.2017 r.

Załącznik do  Uchwały Nr 11/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 4 do umowy z dnia 8.08.2017 r.

 

Załącznik do  Uchwały Nr 17/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 5 do umowy z dnia 02.07.2018 r.

 

Aneks nr 6 do umowy z dnia 11.10.2018 r.

 

Aneks nr 7 do umowy z dnia 07.11.2018 r.

 

Aneks nr 8 do umowy z dnia 29.01.2019 r.

 

Aneks nr 9 do umowy z dnia 21.03.2019 r.

 

Aneks nr 10 do umowy z dnia 13.06.2019 r.

 

Aneks nr 11 do umowy z dnia 12.08.2019 r.

 

 

Ankieta monitorująca realizację LSR.

 

Ankieta monitorująca dla beneficjenta

 

Umowa o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji 2” dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego