LSR 2014-2020 wraz z załącznikami

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020  wraz z załącznikami: Pobierz Adobe Reader

Załącznik do Uchwały Nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 3 do umowy z dnia 12.06.2017 r.

Załącznik do  Uchwały Nr 11/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 4 do umowy z dnia 8.08.2017 r.

Ankieta monitorująca realizację LSR.