Konsultacje społeczne

Karbowo, dnia 11.06.2024 r.

AKTUALIZACJA

Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brzozie.

W imieniu  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przekażemy informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach ogłaszanych konkursów.

Karbowo, dnia 10.06.2024 r.

AKTUALIZACJA

Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brzozie.

W imieniu  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przekażemy informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach ogłaszanych konkursów.

Karbowo, dnia 07.06.2024 r.

AKTUALIZACJA

Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brzozie.

W imieniu  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przekażemy informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach ogłaszanych konkursów.

Karbowo, dnia 06.06.2024 r.

AKTUALIZACJA

Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brzozie.

W imieniu  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przekażemy informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach ogłaszanych konkursów.

Karbowo, dnia 28.05.2024 r.

AKTUALIZACJA

Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brzozie.

W imieniu  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przekażemy informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach ogłaszanych konkursów.

Karbowo, dnia 20.05.2024 r.

Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brzozie.

W imieniu  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przekażemy informacje o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach ogłaszanych konkursów.

Karbowo, dnia 24.01.2024 r.

Szanowni Mieszkańcy obszaru LSR

Przekazujemy kryteria wyboru operacji dla poszczególnych przedsięwzięć z prośbą o ich analizę i przedstawienie propozycji zmiany – samego kryterium, uzasadnienia, ilości przyznanych punktów, dokumentów potwierdzających zastosowanie tego kryterium. Wskazane jest, aby kryterium wynikało z analizy potrzeb przedstawionej w LSR.

Propozycje prosimy przekazywać na adres: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl.

Bogusław Błaszkiewicz