Treść strony

Strona główna

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem.

W roku 2015 do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wpłynęły deklaracje o przystąpieniu w poczet członków z trzech gmin: Górzno, Osiek i Świedziebnia, które decyzją Zarządu zostały przyjęte. Jednocześnie gminy te wyraziły wolę i chęć realizacji założeń nowej LSR na lata 2014-2020 razem z sześcioma pozostałymi gminami.

Obejrzyj film o Pojezierzu Brodnickim

Dokumenty do pobrania w formacie PDF (pobierz Adobe Reader):

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania  udziału w podjętej inicjatywie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Bogusław Błaszkiewicz gospodarczy Prezes Zarządu
2 Jan Zgliński społeczny I Wiceprezes Zarządu
3 Jerzy Jan Bączkowski mieszkańców II Wiceprezes Zarządu
4 Edyta Maria Zabłotna mieszkańców Sekretarz Zarządu
5 Krzysztof Miętkiewicz mieszkańców Skarbnik Zarządu

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię i nazwisko/ nazwa instytucji Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców) Funkcja w strukturze LGD
1. Gmina Brodnica Adam Zalewski publiczny Członek Rady
2. Zdzisław Malinowski   gospodarczy Przewodniczący Rady
3. Gmina Bartniczka Piotr Ruciński publiczny Członek Rady
4. Mirosław Maroński   mieszkańców Członek Rady
5. Katarzyna Czubachowska   mieszkańców Sekretarz Rady
6. Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jan Ciechacki gospodarczy Członek Rady
7. Eugeniusz Ślesiński   gospodarczy- rybacki Członek Rady
8. Kazimierz Łęgowski   gospodarczy- rybacki Członek Rady
9. Roman Małkiewicz   gospodarczy- rybacki Członek Rady
10. Piotr Chudziński   gospodarczy- rybacki Członek Rady
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku Małgorzata Smoczyńska społeczny Członek Rady
12. Krzysztof Kamiński   mieszkańców Członek Rady
13. Gmina Świedziebnia Szymon Zalewski publiczny Członek Rady
14. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Arkadiusz Mierzejewski gospodarczy – rybacki I Zastępca Przewodniczącego Rady

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Leonard Waldemar Kowalski mieszkańców Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 Małgorzata Gutowska społeczny Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3 Marian Tomoń mieszkańców I Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Katarzynę Weinert – Snopek publiczny członek
2. Gmina Brzozie reprezentowana przez Katarzyna Sokolska – Lebiedziewska publiczny członek
3. Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska publiczny członek
4. Paweł Klonowski publiczny członek
5. Jacek Lurka mieszkańców członek
6. Kowarski Michał mieszkańców członek
7. Jerzy Fijołek mieszkańców członek
8. Krzysztof Fraszka mieszkańców członek
9. Aleksandra Malinowska mieszkańców członek
10. Jerzy Świderski gospodarczy członek
11. Ewa Szymańska mieszkańców członek
12. Jolanta Trzebiatowska mieszkańców członek
13. Gmina Osiek reprezentowana przez Paweł Chudy publiczny członek
14.  Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic reprezentowane przez Jerzy Michałowski społeczny członek
15.  Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki publiczny członek
16.  Piotr Burkwicz gospodarczy członek
17. Kamil Kalita Mieszkańców członek
18. Zofia Sikorska gospodarczy członek
Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.