O nas

Karbowo, dnia 12.10.2016 r.

 

 

                                                                                   Szanowni mieszkańcy

                                                                                   gmin wiejskich powiatu brodnickiego.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na szkolenie dotyczące wdrażania operacji w ramach działań realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 września 2016 r. poz. 1435, które odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. od godz. 11.00 w sali Ośrodka Zarybieniowego PZW w Grzmięcy.

Szkolenie poprowadzą pracownicy DROW Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Serdecznie zapraszamy.

   

                                                                                                                                                             Bogusław Błaszkiewicz

                                                                                                                                                                    Prezes Zarządu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem.

Obejrzyj film o Pojezierzu Brodnickim

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania  udziału w podjętej inicjatywie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera

Reprezentowany sektor

Funkcja w strukturze LGD

1

Bogusław Błaszkiewicz gospodarczy Prezes Zarządu

2

Jan Zgliński społeczny I Wiceprezes Zarządu

3

Jerzy Bączkowski mieszkańców

II Wiceprezes Zarządu

4 Edyta Maria Zabłotna mieszkańców

Sekretarz Zarządu

5 Monika Sobczyk mieszkańców

Skarbnik Zarządu

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców)

Funkcja w strukturze LGD

1

Gmina Bobrowo Paweł Klonowski

publiczny

 Członek Rady

2

Zdzisław Malinowski   gospodarczy

Przewodniczący Rady

3

Daniel Wierzchowski   mieszkańców Członek Rady
4 Marian Tomoń   mieszkańców

Zastępca Przewodniczącego Rady

5

Kamil Kalita   mieszkańców Członek Rady
6 Katarzyna Czubachowska   mieszkańców

Członek Rady

7

Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jan Ciechacki gospodarczy Członek Rady
8 Ryszard Szczepaniak   gospodarczy- rybacki

Członek Rady

9

Kazimierz Łęgowski   gospodarczy- rybacki Członek Rady

10

Roman Małkiewicz   gospodarczy- rybacki

Członek Rady

11 Piotr Chudziński   gospodarczy- rybacki

Członek Rady

12

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic Jerzy Michałowski społeczny Członek Rady
13 Krzysztof Kamiński   mieszkańców

Członek Rady

14

Gmina Świedziebnia Szymon Zalewski publiczny Członek Rady
15 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Arkadiusz Mierzejewski gospodarczy

Członek Rady

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor

Funkcja w strukturze LGD

1

Leonard Kowalski

mieszkańców

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2 Małgorzata Gutowska społeczny

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3 Andrzej Michałkiewicz mieszkańców

Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD

1

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Katarzyna Weinert – Snopek publiczny

członek

2 Gmina Brzozie reprezentowana przez Mirosław Karbowski publiczny

członek

3

Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska

publiczny

członek

4

Gmina Bartniczka reprezentowana przez Piotr Ruciński publiczny

członek

5

Arkadiusz Krysztofiak mieszkańców

członek

6

Gmina Brodnica reprezentowana przez Edward Łukaszewski publiczny

członek

7

Lurka Jacek mieszkańców

członek

8

Michalak Marek Tadeusz mieszkańców

członek

9

Miętkiewicz Krzysztof mieszkańców

członek

10

Fijołek Jerzy mieszkańców

członek

11

Maroński Mirosław mieszkańców

członek

12

Fraszka Krzysztof mieszkańców

członek

13

Malinowska Aleksandra mieszkańców

członek

14

Rakoczy Dorota Maria mieszkańców

członek

15

Miąskowska Katarzyna mieszkańców

członek

16

Świderska Maria mieszkańców

członek

17

Świderski Jerzy gospodarczy

członek

18

Korecka Aleksandra mieszkańców

członek

19

Florkiewicz Maria mieszkańców

członek

20

Florkiewicz Iwona mieszkańców

członek

21

Romanowski Stanisław mieszkańców

członek

22

Witkowska Jolanta mieszkańców

członek

23

Zabłocki Mirosław gospodarczy

członek

24

Szulc Władysław Bartłomiej gospodarczy

członek

25

Gmina Osiek reprezentowana przez Kazimierza Wolfram publiczny

członek

26

Czachowski Roman mieszkańców

członek

27

Stowarzyszenie „Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” reprezentowane przez Marcin Olszewski społeczny

członek

28

Szulc Wojciech gospodarczy

członek

29

Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki publiczny

członek

30

Gmina Świedziebnia reprezentowana przez  Szymon Zalewski publiczny

członek

31

Burkwicz Piotr gospodarczy

członek

32

Szymańska Ewa mieszkańców

członek

33

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturowe Przyjaciół Wsi Karbowo reprezentowane przez Elżbieta Nowak społeczny

członek

34

Fundacja Geolife reprezentowana przez Dariusz Pudełko społeczny

członek

35

Ochotnicza Straż Pożarna w Grążawach reprezentowana przez Jan Kozicki społeczny

członek

36

Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku reprezentowane przez Małgorzata Smoczyńska społeczny

członek

37

Ochotnicza Straż Pożarna w Górznie reprezentowana przez Jack Kwas społeczny

członek

38

Sulecki Jan gospodarczy

członek

39

Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni reprezentowany przez Anna Brzóska społeczny

członek

40

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo  „Kobiety z Pasją” reprezentowane przez Danuta Janiszewska społeczny

członek

41

Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo – Rowerowej „Jaśkowa Droga” reprezentowany przez Mirosława Karpowicz społeczny

członek

42

Klonowski Mariusz mieszkańców

członek

43

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Górznie reprezentowany przez Paweł Wiśniewski gospodarczy

członek

44

Brodziński Mirosław mieszkańców

członek

45

Ślesiński Eugeniusz mieszkańców

członek

46

Ostrowski Andrzej mieszkańców

członek

47

Ostrowski Grzegorz mieszkańców

członek

48

Ostrowski Jan mieszkańców

członek

49

Trzebiatowska Jolanta mieszkańców

członek

50

Cichowska Elżbieta mieszkańców

członek

51

Janowski Sławomir mieszkańców

członek

52

Klempert Mirosław mieszkańców

członek

53

Kamiński Radosław mieszkańców

członek

54

Melkowski Robert mieszkańców

członek