O nas

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem.

Obejrzyj film o Pojezierzu Brodnickim

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania  udziału w podjętej inicjatywie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera

Reprezentowany sektor

Funkcja w strukturze LGD

1

Bogusław Błaszkiewicz gospodarczy Prezes Zarządu

2

Jan Zgliński społeczny I Wiceprezes Zarządu

3

Jerzy Bączkowski mieszkańców

II Wiceprezes Zarządu

4 Edyta Maria Zabłotna mieszkańców

Sekretarz Zarządu

5 Monika Sobczyk mieszkańców

Skarbnik Zarządu

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców)

Funkcja w strukturze LGD

1

Gmina Bobrowo Paweł Klonowski

publiczny

 Członek Rady

2

Zdzisław Malinowski   gospodarczy

Przewodniczący Rady

3

Daniel Wierzchowski   mieszkańców Członek Rady
4 Marian Tomoń   mieszkańców

Zastępca Przewodniczącego Rady

5

Kamil Kalita   mieszkańców Członek Rady
6 Katarzyna Czubachowska   mieszkańców

Członek Rady

7

Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jan Ciechacki gospodarczy Członek Rady
8 Ryszard Szczepaniak   gospodarczy- rybacki

Członek Rady

9

Kazimierz Łęgowski   gospodarczy- rybacki Członek Rady

10

Roman Małkiewicz   gospodarczy- rybacki

Członek Rady

11 Piotr Chudziński   gospodarczy- rybacki

Członek Rady

12

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic Jerzy Michałowski społeczny Członek Rady
13 Krzysztof Kamiński   mieszkańców

Członek Rady

14

Gmina Świedziebnia Szymon Zalewski publiczny Członek Rady
15 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Arkadiusz Mierzejewski gospodarczy

Członek Rady

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor

Funkcja w strukturze LGD

1

Leonard Kowalski

mieszkańców

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2 Małgorzata Gutowska społeczny

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3 Andrzej Michałkiewicz mieszkańców

Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p.

Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera

Reprezentowany sektor

Funkcja w strukturze LGD

1

Miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Marek Buchalski publiczny członek

2

 Pudełko Aleksandra mieszkańców

członek

3 Gmina Brzozie reprezentowana przez Mirosław Karbowski publiczny

członek

4

Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska publiczny

członek

5

Gmina Bartniczka reprezentowana przez Piotr Ruciński publiczny członek
6 Arkadiusz Krysztofiak mieszkańców

członek

7

Gmina Brodnica reprezentowana przez Edward Łukaszewski publiczny członek
8 Lurka Jacek mieszkańców

członek

9

Szeliga Piotr mieszkańców członek
10 Michalak Marek Tadeusz mieszkańców

członek

11

Miętkiewicz Krzysztof mieszkańców członek
12 Fijołek Jerzy mieszkańców

członek

13

Maroński Mirosław mieszkańców członek
14 Fraszka Krzysztof mieszkańców

członek

15

Malinowska Aleksandra mieszkańców członek
16 Rakoczy Dorota Maria mieszkańców

członek

17

Pokojska Barbara Teresa mieszkańców członek
18 Miąskowska Katarzyna mieszkańców

członek

19

Świderska Maria mieszkańców członek
20 Grodzki Piotr mieszkańców

członek

21

Świderski Jerzy gospodarczy członek
22 Korecka Aleksandra mieszkańców

członek

23

Florkiewicz Maria mieszkańców członek
24 Florkiewicz Iwona mieszkańców

członek

25

Samojlik Violetta gospodarczy członek
26 Wochowski Wojciech gospodarczy

członek

27

Dylewicz Danuta mieszkańców członek
28 Romanowski Stanisław mieszkańców

członek

29

Cieczko Kamila gospodarczy członek
30 Cieczko Paweł gospodarczy

członek

31

Cieczko Andrzej gospodarczy członek
32 Witkowska Jolanta mieszkańców

członek

33

Zabłocki Mirosław gospodarczy członek
34 Szulc Władysław Bartłomiej gospodarczy

członek

35

Gmina Osiek reprezentowana przez Kazimierza Wolframa publiczny członek
36 Rogalska Daria gospodarczy

członek

37

Czaja Danuta mieszkańców członek
38 Czachowski Roman mieszkańców

członek

39

Stowarzyszenie „Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” reprezentowane przez Marcina Olszewskiego społeczny członek
40 Wojciech Szulc gospodarczy

członek

41

Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki publiczny członek
42 Piotr Burkwicz gospodarczy

członek

43

Ewa Szymańska mieszkańców członek
44 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturowe Przyjaciół Wsi Karbowo reprezentowane przez Elżbietę Nowak społeczny

członek

45

Fundacja Geolife reprezentowana przez Dariusza Pudełko społeczny członek
46 Ochotnicza Straż Pożarna w Grążawach reprezentowana przez Jan Kozicki społeczny

członek

47

Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku reprezentowane przez Małgorzatę Smoczyńską społeczny członek
48 Ochotnicza Straż Pożarna w Górznie reprezentowana przez Jacka Kwas społeczny

członek

49

Jan Sulecki gospodarczy członek
50 Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni reprezentowany przez Annę Brzóska społeczny

członek

51

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo  „Kobiety z Pasją” reprezentowane przez Danutę Janiszewską społeczny członek
52 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo – Rowerowej „Jaśkowa Droga” reprezentowany przez Karpowicz Mirosławę społeczny

członek

53

Mariusz Klonowski mieszkańców członek
54 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Górznie reprezentowany przez Wiśniewskiego Pawła gospodarczy

członek

55

Kowarski Michał mieszkańców członek
56 Brodziński Mirosław mieszkańców

członek

57

Ślesiński Eugeniusz mieszkańców członek
58 Ostrowski Andrzej mieszkańców

członek

59

Ostrowski Grzegorz mieszkańców członek

60

Ostrowski Jan mieszkańców

członek

61 Trzebiatowska Jolanta mieszkańców

członek

62

Cichowska Elżbieta mieszkańców członek
63 Janowski Sławomir mieszkańców

członek

64

Klempert Mirosław mieszkańców członek
65 Kamiński Radosław mieszkańców

członek

66

Melkowski Robert mieszkańców

członek