Treść strony

Strona główna

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem.

W roku 2015 do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wpłynęły deklaracje o przystąpieniu w poczet członków z trzech gmin: Górzno, Osiek i Świedziebnia, które decyzją Zarządu zostały przyjęte. Jednocześnie gminy te wyraziły wolę i chęć realizacji założeń nowej LSR na lata 2014-2020 razem z sześcioma pozostałymi gminami.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF (pobierz Adobe Reader):

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania  udziału w podjętej inicjatywie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Bogusław Błaszkiewicz gospodarczy Prezes Zarządu
2 Jan Zgliński społeczny I Wiceprezes Zarządu
3 Jerzy Jan Bączkowski mieszkańców II Wiceprezes Zarządu
4 Edyta Maria Zabłotna mieszkańców Sekretarz Zarządu
5 Jolanta Trzebiatowska mieszkańców Skarbnik Zarządu

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Lp. Imię i nazwisko/ nazwa instytucji Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców) Nazwa reprezentowanej gminy
1 Gmina Brodnica Adam Zalewski publiczny Brodnica
2 Zdzisław Malinowski gospodarczy Jabłonowo Pomorskie
3 Gmina Bartniczka Piotr Ruciński publiczny Bartniczka
4 Mirosław Maroński mieszkańców Zbiczno
5 Katarzyna Czubachowska mieszkańców Zbiczno
6 Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jan Ciechacki gospodarczy Zbiczno
7 Eugeniusz Ślesiński gospodarczy- rybacki Bartniczka
8 Roman Małkiewicz gospodarczy- rybacki Brzozie
9 Piotr Chudziński gospodarczy- rybacki Brzozie
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku reprezentowane Małgorzata Smoczyńska społeczny Brzozie
11 Krzysztof Kamiński mieszkańców Jabłonowo Pomorskie
12 Gmina Świedziebnia Szymon Zalewski publiczny Świedziebnia
13 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Arkadiusz Mierzejewski Gospodarczy – rybacki Zbiczno

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Leonard Waldemar Kowalski mieszkańców Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 Małgorzata Gutowska społeczny Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3 Marian Tomoń mieszkańców I Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Rodzaj prowadzonej działalności Funkcja w strukturze LGD Reprezentowana gmina
1. Miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Katarzyna Weinert-Snopek publiczny Jednostka samorządu terytorialnego członek Jabłonowo Pomorskie
2.        Gmina Brzozie reprezentowana przez

Katarzyna Sokalska

publiczny Jednostka samorządu terytorialnego członek Brzozie
3.        Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska publiczny Jednostka samorządu terytorialnego członek Zbiczno
4.        Gmina Bobrowo reprezentowana przez Paweł Klonowski publiczny Jednostka samorządu terytorialnego członek Bobrowo
5.        Jacek Lurka mieszkańców członek Brodnica
6.        Kamil Kalita mieszkańców członek Jabłonowo Pomorskie
7.        Jerzy Fijołek mieszkańców członek Zbiczno
8.        Aleksandra Malinowska mieszkańców członek Jabłonowo Pomorskie
9.        Jerzy Świderski gospodarczy Działalność portali internetowych członek Brzozie
10.    Gmina Osiek reprezentowana przez Paweł Chudy publiczny członek Osiek
11.    Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic reprezentowane przez

Jerzy Michałowski

społeczny członek Osiek
12.    Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki publiczny członek Górzno
13.    Piotr Burkwicz gospodarczy Sprzedaż detaliczna z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych członek Świedziebnia
14.    Ewa Szymańska mieszkańców członek Świedziebnia
15.    Michał Kowarski mieszkańców członek Bartniczka
16.    Jarosław Witkowski mieszkańców członek Brodnica
17.    Joanna Stolarczyk-Witkowska gospodarczy SOLWIT Joanna Stolarczyk-Witkowska członek Brodnica
18.    Damian Ruciński gospodarczy Damian Ruciński CNC członek Bartniczka
19.    Stanisław Bieńkowski gospodarczy Stanisław Bieńkowski – Systemy nawadniające i odwadniające członek Osiek
20.    Agnieszka Nadolska mieszkańców członek Górzno
21.    Anna Bała gospodarczy Usługi Turystyczne Anna Bała członek Górzno
22.    Zbigniew Witkowski gospodarczy FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA „ZBYCH-BUD” ZBIGNIEW WITKOWSKI członek Bobrowo
Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.