Podstawy prawne

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr UM02-6572-UM0220019/23 zawarta w dniu 12 grudnia 2023r. w Toruniu

Harmonogram naborów wniosków o wsparcie na rok 2024 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”: