Opracowanie LSR na lata 2021-2027

                              

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”:

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przedłożenie do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

Karbowo, dnia 07.10.2022 r.

PRACE KONKURSOWE – „MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA KILKA LAT”

Karbowo, 26.05.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA KILKA LAT”

§ 1

Cel konkursu

  1. Zebranie informacji od młodych mieszkańców obszaru LSR o pragnieniach, marzeniach dotyczących wyglądu, funkcjonowania miejsca zamieszkania za kilka lat.
  2. Zaproponowanie do przedstawienia w sposób plastyczny wyglądu, funkcjonowania mojego miejsca zamieszkania.
  3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności przedstawiania w sposób plastyczny swoich marzeń, oczekiwań.
  4. Rozwój umiejętności plastycznych.

§ 2

Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
  2. Konkurs rozpoczyna się 26.05.2022 roku i trwać będzie do 30.09. 2022 roku.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA KILKA LAT”

Karbowo, dnia 13.05.2022 r.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne – aktualizacja

Karbowo, dnia 04.05.2022 r.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne – aktualizacja

Karbowo, dnia 28.04.2022 r.

W załączniku jest ankieta, którą prosimy o wypełnienie i przekazanie do naszego biura.

Karbowo, 21.04.2022 r.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne