Autor: <span class="vcard">Joanna Przybylska</span>

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

21/09/2020

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” znajdą Państwo listę laureatów z rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie” W dniu 17.09.2020 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 9/2020; 10/2020; 11/2020

15/09/2020

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

14/09/2020

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” zamieszczone zostało zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

Wsparcie dla Kasi Lipowiec w walce z chorobą nowotworową – Możesz pomóc

3/09/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 8/2020

19/08/2020

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru LGD: 8/2020 Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 05.08.2020 r. w sprawie ponownej oceny wniosku w ramach konkursu nr 6/2020

7/08/2020

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 05.08.2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku w ramach konkursu nr 6/2020

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 28.07.2020 r. w sprawie konkursów 1/2020; 2/2020; 3/2020.

3/08/2020

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.07.2020 roku w sprawie konkursu nr 1/2020 oraz 2/2020 i 3/2020.

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 6/2020 – ponowna ocena

29/07/2020

  Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 05.08.2020 r. o godz. 09.00 w Ośrodku Resustytucji Jesiotra w Grzmięcy. Posiedzenie Rady w związku z  ponowną ocena w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 6/2020- podejmowanie działalności gospodarczej

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 1/2020 oraz 2/2020 i 3/2020

21/07/2020

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 28.07.2020 r: o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 1/2020. o godz. 10.30 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w […]

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

3/07/2020

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” zamieszczone zostało zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.