Autor: <span class="vcard">Joanna Przybylska</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 12/2021

12/11/2021

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFMR udostępniono ogłoszenie o konkursach: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Ogłoszenie SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

13/10/2021

Szanowni Państwo w zakładce Ogłoszenia udostępniono informację i formularz na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. Zapraszamy

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 11/2021

30/09/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru LGD: 11/2021 Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” […]

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

17/09/2021

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” znajdą Państwo listę laureatów z rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie” W dniu 16.09.2021 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 08.09.2021 r. w sprawie konkursów 6/2021; 7/2021; 8/2021.

14/09/2021

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 08.09.2021 roku w sprawie konkursu nr 6/2021 oraz 7/2021 i 8/2021.

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 6/2021 oraz 7/2021 i 8/2021

1/09/2021

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 08.09.2021 r: o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 8/2021. o godz. 09.30 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 26.08.2021 r. w sprawie konkursu nr 10/2021

27/08/2021

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 26.08.2021 roku w sprawie konkursu nr 10/2021

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 10/2021

19/08/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  w ramach konkursu […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 11.08.2021 r. w sprawie konkursu nr 9/2021

11/08/2021

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 11.08.2021 roku w sprawie konkursu nr 9/2021

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 9/2021

3/08/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 9/2021, […]