Autor: <span>Joanna Przybylska</span>

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

22/09/2022

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” znajdą Państwo listę laureatów z rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie” W dniu 21.09.2022 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 09.09.2022 r. w sprawie konkursów 5/2022 i 6/2022.

14/09/2022

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 09.09.2022 roku w sprawie konkursu nr 5/2022 i 6/2022.

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 5/2022 i 6/2022

31/08/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 09.09.2022 r: o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 5/2022. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 22.08.2022 r. w sprawie konkursu nr 7/2022

24/08/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 22.08.2022 roku w sprawie konkursu nr 7/2022

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 7/2022

12/08/2022

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 7/2022, […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 7/2022

14/07/2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych więcej informacji w zakładce EFMR.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 05.07.2022 r. w sprawie konkursu nr 4/2022

11/07/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 05.07.2022 roku w sprawie konkursu nr 4/2022.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 28.06.2022 r. w sprawie konkursu nr 3/2022-korekty

30/06/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.06.2022 roku w sprawie konkursu nr 3/2022. korekta uchwał

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 4/2022

28/06/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 05.07.2022 r. o godz. 09.00 w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie. Posiedzenie Rady w ramach konkursu o numerze 4/2022- WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 5/2022; 6/2022;

27/06/2022

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]