Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 9/2021

30/06/2021

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFMR udostępniono ogłoszenie o konkursach: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 6/2021; 7/2021; 8/2021

28/06/2021

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 25.06.2021 r w sprawie konkursu nr 5/2021

25/06/2021

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 25.06.2021 roku w sprawie konkursu nr 5/2021.

Informacja z Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 3/2021 – autokontrola

23/06/2021

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację z Posiedzenia Rady w dniu 18.06.2021 r. o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.Posiedzenie Rady w związku z  wpłynięciem protestu w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 3/2021- podejmowanie działalności gospodarczej .

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 5/2021

18/06/2021

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 25.06.2021 r. o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach konkursu o numerze 5/2021.

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 3/2021

11/06/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 08.06.2021 r. w sprawie konkursu nr 1/2021

11/06/2021

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 08.06.2021 roku w sprawie sprawie korekty podjętej uchwały do konkursu 1/2021

Zwołanie posiedzenia Rady w ramach konkursu nr 1/2021 – korekta uchwały

2/06/2021

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFMR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 08.06.2021 r. o godz. 09.00 w Ośrodka Wylęgu Narybku Jesiotra Ostronosego w Grzmięcy. Posiedzenie Rady sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 01.06.2021 r. w sprawie konkursu 2/2021 – autokontrola.

2/06/2021

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 01.06.2021 roku w sprawie przeprowadzenia autokontroli konkursu nr 2/2021.

Biuro nieczynne w dniu 04.06.2021 r.

2/06/2021

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. Biuro Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” będzie nieczynne dla beneficjentów.