Aktualności

Lista laureatów z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Piękno przyrody w Naszym Regionie”

24/06/2019

Szanowni Państwo, W zakładce ogłoszenia zamieszczona została Lista laureatów z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Piękno przyrody w Naszym Regionie”  w ramach Projektu współpracy: „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.  

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 3/2019

18/06/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 25.06.2019 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 3/2019.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 7/2019

13/06/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 7/2019: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów […]

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

31/05/2019

Szanowni Państwo, w zakładce ogłoszenia został zamieszczony Regulamin konkursu fotograficznego. Zachęcamy do udziału.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 21.05.2019 r w sprawie konkursu nr 2/2019

24/05/2019

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.05. 2019 roku w sprawie konkursu nr 2/2019.

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 2/2019

14/05/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 21.05.2019 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach konkursu o numerze 2/2019.  

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 07.05.2019 r w sprawie konkursu nr 1/2019

10/05/2019

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 07.05. 2019 roku w sprawie konkursu nr 1/2019.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 4/2019; 5/2019; 6/2019

2/05/2019

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 3/2019

2/05/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 1/2019

30/04/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10:00 w Osadzie Rybackiej w Płowężu, Płowęż 24A, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie […]