Aktualności

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 28.10.2020 r. w sprawie ponownej oceny wniosku w ramach konkursu nr 5/2020

3/11/2020

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 28.10.2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku w ramach konkursu nr 5/2020- wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursu 8/2020

30/10/2020

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 06.11.2020 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach konkursu o numerze 8/2020.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 23.10.2020 r. w sprawie ponownej oceny wniosku w ramach konkursu nr 5/2020

29/10/2020

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 23.10.2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku w ramach konkursu nr 5/2020- wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw

Zwołanie posiedzenia Rady w ramach konkursu 5/2020- ponowna ocena

23/10/2020

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 28.10.2020 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy w celu  ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 5/2020- wsparcie […]

Zwołanie posiedzenia Rady w ramach konkursu 5/2020- ponowna ocena

15/10/2020

w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie w związku z  ponowną oceną w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 5/2020- wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

21/09/2020

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” znajdą Państwo listę laureatów z rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie” W dniu 17.09.2020 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 9/2020; 10/2020; 11/2020

15/09/2020

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

14/09/2020

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” zamieszczone zostało zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

Wsparcie dla Kasi Lipowiec w walce z chorobą nowotworową – Możesz pomóc

3/09/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 8/2020

19/08/2020

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru LGD: 8/2020 Typ projektu: Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” […]