Aktualności

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w sprawie korekty uchwał.

23/06/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 28.06.2022 r: poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 3/2022 zwołuję IX posiedzenie Rady w dniu 28.06.2022 r. […]

Ankieta poziomu satysfakcji mieszkańców.

27/05/2022

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy link do ankiety, prosimy o jej wypełnienie. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=4253e7a6&&b=13d6106706&&c=b339d968

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 4/2022

22/04/2022

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR udostępniono ogłoszenie wraz z załącznikami o konkursie na : Ogłoszenie o naborze wniosków numer naboru  LGD: 4/2022 Typ projektu:  Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa […]

Informacja z posiedzenia Rady z dnia 20.04.2022r. w celu dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 dla naboru numer 11/2021

20/04/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 20.04.2022r. w celu dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 dla naboru numer 11/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym […]

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 11/2021

15/04/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 20.04.2022 r. o godz. 08.00 w w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickiego”. Posiedzenie Rady celem dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 w ramach konkursu o numerze 11/2021- WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 04.04.2022 r. w sprawie konkursu nr 1/2022-korekty

6/04/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 04.04.2022 roku w sprawie konkursu nr 1/2022.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 04.04.2022 r. w sprawie konkursu nr 2/2022-korekty

5/04/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 04.04.2022 roku w sprawie konkursu nr 2/2022.

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w sprawie korekty uchwał.

30/03/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 04.04.2022 r: poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 1/2022 zwołuję VIII posiedzenie Rady w dniu 04.04.2022 r. […]

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w sprawie korekty uchwał.

30/03/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 04.04.2022 r: poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 2/2022 zwołuję VII posiedzenie Rady w dniu 04.04.2022 r. […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 14.03.2022 r. w sprawie konkursu nr 2/2022-korekty

15/03/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 14.03.2022 roku w sprawie konkursu nr 2/2022