Aktualności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PIĘKNO PRZYRODY W NASZYM REGIONIE”

16/04/2019

Szanowni Państwo, w zakładce ogłoszenia został zamieszczony Regulamin konkursu plastycznego. Zachęcamy do udziału.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 6/2018

30/11/2018

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 6/2018 na rozwój działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 3/2018; 4/2018; 5/2018

27/11/2018

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 2/2018

20/08/2018

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej:  Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie nr 1/2018

25/07/2018

Szanowni Państwo w zakładce EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:  RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18 Numer naboru LGD: […]

Ogłoszenie o naborze pracownika.

15/03/2018

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na zastępstwo pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności na stanowisku: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.

Bezpłatne warsztaty z rękodzielnictwa.

14/03/2018

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych trzydniowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, a będą to zajęcia z rękodzieła – przygotowanie ozdób świątecznych. Każdy dzień warsztatu dotyczy innego rękodzieła. Szczegóły w zakładce ogłosznia. Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

8/02/2018

Szanowni Państwo, w zakładce ogłoszenia został zamieszczony Regulamin konkursu fotograficznego. Zachęcamy do udziału.

Wracamy!

10/01/2018

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że remont w budynku przy ulicy Wczasowej 46 dobiegł końca i od dnia 10.01.2018 r. biuro Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powróciło pod stary adres. Informujemy, że telefon stacjonarny 564934404 jest już aktywny.

20/12/2017

W zakładce konkursy RLKS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 13.12. 2017 roku. w sprawie konkursu nr 2/2017.