Treść artykułu

Zwołanie posiedzenia Rady w ramach konkursu 5/2020- ponowna ocena

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 28.10.2020 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy w celu  ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 5/2020- wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw