Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 4/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 4/2021 zwołuję II posiedzenie Rady w dniu 07.05.2021 r. o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.