Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 11/2021

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 20.04.2022 r. o godz. 08.00 w w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickiego”. Posiedzenie Rady celem dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 w ramach konkursu o numerze 11/2021- WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.