Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 1/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2021, zwołuję I posiedzenie Rady w dniu 24.03.2021 r. o godz. 09:00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica.