Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursu: 8/2022 – korekta uchwał

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 23.12.2022 r:

– poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach korekty uchwały do konkursu o numerze 8/2022 zwołuję XV posiedzenie Rady w dniu 23.12.2022 r. o godz. 08.00 w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w Karbowie ul. Wczasowa 46