Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w sprawie korekty uchwał.

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 28.06.2022 r: poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 3/2022 zwołuję IX posiedzenie Rady w dniu 28.06.2022 r. o godz. 08.00 w w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46 87-300 Brodnica