Treść artykułu

Zaproszenie na spotkanie refleksyjne w dniu 25.02.2020

Członkowie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” i Mieszkańcy pojezierza brodnickiego.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w sali Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie w dniu 25.02.2020 r. od godz. 10.00.
Na tym spotkaniu omówimy proces wdrażania naszego LSR i określimy kierunki naszego działania na przyszłość.

Bogusław Błaszkiewicz
Prezes Zarządu