Treść artykułu

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ W KAMIONCE K. NIDZICY

Karbowo, dnia 14.07.2017 r.

 

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ W KAMIONCE K. NIDZICY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej w Kamionce k. Nidzicy. Wyjazd planowany jest na dzień 5 sierpnia 2017 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Działania Brodnickie”.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 8.00 z parkingu obok Pałacu  Anny Wazówny, a powrót planowany jest na godzinę 19.30.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 3 sierpnia 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby które nie uczestniczyły w poprzednich wyjazdach studyjnych. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania