Treść artykułu

Konkurs kulinarny

Szanowni Państwo w zakładce Ogłoszenia zamieszczony został Regulamin Konkursu Kulinarnego „Smaczne, regionalne, uwielbiane, wykonane w zespole”.

 Cel konkursu:

  1. Zachęcenie do czynnego udziału we wspólnym przygotowaniu potraw przez mieszkańców obszaru LSR w wyremontowanych lub powstałych obiektach: kulturalnych, rekreacyjnych z udziałem środków finansowych z EFSI.
  2. Promowanie inwestycji zrealizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
  3. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
  4. Rozwijanie talentów kulinarnych oraz aktywne spędzanie wolnego czasu na udostępnionych obiektach kulturalnych, rekreacyjnych.
  5. Nabywanie umiejętności współpracy, współdziałania w grupie, zespole.

  Organizator konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
  2. Konkurs rozpoczyna się 15.03.2023 roku i trwać będzie do 15.06.2023 roku.
  3. Temat „Smaczne, regionalne, uwielbiane, wykonane w zespole”