Treść artykułu

Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

Szanowni Państwo,

w zakładce „Ogłoszenia” znajdą Państwo Regulamin w ramach ogłoszonego Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

Cel konkursu:

  1.  Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
  2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
  3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
  4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
  5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
  6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
  7. Rozwój umiejętności fotograficznych.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce “Ogłoszenia” w załączonym Regulaminie Konkursu Fotograficznego “Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.