Treść artykułu

Mobilny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Mobilny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Pojezierza Brodnickiego”

Zapraszamy na  Dożynki i Festyny organizowane na terenie powiatu brodnickiego, podczas których będziemy prowadzić mobilny punkt informacyjno – konsultacyjny promujący Lokalną Strategię Rozwoju. Zainteresowani uzyskają informacje o planowanych naborach wniosków w ramach planowanych konkursów, a także uzyskają informacje  o głównych założeniach  LSR.

Najbliższe spotkania:

  • Festyn Jastrzębie 19.08.2017r. (sobota) od godz. 14.00
  • Dożynki Gminne w Brzoziu – 20.08.2017r. od godz. 15.30
  • Dożynki Gminno – Parafialne Gminy Zbiczno (Brzezinki – Plac Dożynkowy)– 26.08.2017r. od godz. 14.00
  • Dożynki Gminno – Sołeckie Jabłonowo Pomorskie – 27.08.2017r. od godz. 13.00
  • Dożynki Gminne w Gortatowie (plac przy SP w Gortatowie) – 27.08.2017r. od godz. 16.00
  • Dożynki Gminno – Parafialne Osiek ( SP Strzygi) – 02.09.2017r. od godz. 13.20
  • Dożynki Powiatowo – Gminne w Bobrowie – 03.09.2017r. od godz. 15.15
  • Święto Plonów Świedziebnia – 03.09.2017r. od godz. 15.15
  • Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżywięciu (Plac przy WDK) – 09.09.2017r. od godz. 16.00
  • Festyn Ekologiczny (w Parku przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy ul. Kamionka 18) – 16.09.2017r. od godz. 12.00

Zaproszenie do mobilnego punktu