Dzień: <span>2022-10-17</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 8/2022

17/10/2022

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na:Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.