Dzień: <span>2017-09-27</span>

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania została podpisana.

27/09/2017

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania została podpisana.  18.09.2017r. w Toruniu, Przedstawiciele 6 partnerskich LGD (LGD „Dolina Drwęcy”, “LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, “LGD Pojezierze Brodnickie”, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD „Podgrodzie Toruńskie”) podpisali umowę na realizacje projektu pn. […]

Szkolenie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

27/09/2017

Karbowo, 27.09.2017 r. Ogłoszenie Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Zakres tematyczny szkolenia: Zwiększenie zatrudnienia i […]