Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 7/2022

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach

działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 7/2022, zwołuję XI posiedzenie Rady w dniu 22.08.2022 r. o godz. 09:00 pod adresem Fiałki 27 87-320 Górzno