Treść artykułu

Zwołanie posiedzenia Rady w ramach konkursu nr 1/2021 – korekta uchwały

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFMR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 08.06.2021 r. o godz. 09.00 w rodka Wylęgu Narybku Jesiotra Ostronosego w Grzmięcy.

Posiedzenie Rady sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020