Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 7/2020

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 28.05.2020 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Posiedzenie Rady w związku z  prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 7/2020- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.