Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 3/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 3/2021 zwołuję IV posiedzenie Rady w dniu 25.05.2021 r. o godz. 11.00 w Osadzie rybackiej w Płowężu.