Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 2/2022

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 2/2022 zwołuję I posiedzenie Rady w dniu 26.01.2022 r. o godz. 09.00 w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie.