Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 10/2021

Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w sprawie korekty podjętej uchwały w ramach operacji złożonej o  przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  w ramach konkursu nr 10/2021, które odbywa się w dniu 26.08.2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie o godz. 09.00.