Treść artykułu

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 1/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10:00 w Osadzie Rybackiej w Płowężu, Płowęż 24A, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2019.