Treść artykułu

Zawiadomienie o posiedzeniu RADY

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 25.01.2023 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie  o godz. 09.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 9/2022 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty w zakresie tematycznym WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, zgodnie z Procedurą wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych Część A. I. Procedura  wyboru i oceny  Grantobiorców  objętych grantem  w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020