Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursu 5/2020

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – EFRR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 19.05.2020 r. o godzinie 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o powierzenie grantu w ramach konkursu o numerze 5/2020.