Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursów: 8/2022

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 06.12.2022 r:

– poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 8/2022 zwołuję XIV posiedzenie Rady w dniu 06.12.2022 r. o godz. 09.00 w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie.