Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 9/2020 oraz 10/2020 i 11/2020

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 01.12.2020 r:

  • o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 9/2020.
  • o godz. 10.30 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 10/2020.
  • o godz. 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 11/2020.