Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 5/2022 i 6/2022

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 09.09.2022 r:

  • o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 5/2022.
  • o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 6/2022.