Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 13/2021 i 14/2021

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 21.02.2022 r:

  • o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 13/2021.
  • o godz. 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 14/2021.