Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 1/2020 oraz 2/2020 i 3/2020

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 28.07.2020 r:

  • o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 1/2020.
  • o godz. 10.30 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 2/2020.
  • o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 3/2020.