Treść artykułu

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Karbowo, dnia 03.07.2017 r.

                          Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka,  Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno,           

   Jabłonowo Pom. Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

            W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia:

  1. Przypomnienie o LSR ( cele, podstawowe tematy ).
  2. Przedstawione SW do zaakceptowania zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
  3. Ogólne omówienie rozporządzeń dotyczących działań: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
  4. Przedstawienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  5. Wysłuchanie propozycji słuchaczy – uczestników konsultacji.

1. Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 17.07.2017 godz. 10.00
2. Górzno Sala Urzędu Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 18.07.2017 godz. 10.00
3. Bartniczka Sala Urzędu Gminy 19.07.2017 godz. 10.00
4. Zbiczno Sala Urzędu Gminy 20.07.2017 godz. 10.00
5. Osiek Sala Urzędu Gminy 21.07.2017 godz. 10.00
6. Brzozie Sala Urzędu Gminy 24.07.2017 godz. 10.00
7. Bobrowo Sala Urzędu Gminy 25.07.2017 godz. 10.00
8. Jabłonowo Pom. Centrum Kultury i Sportu ul. Rynek 9 26.07.2017 godz. 10.00
9. Brodnica Sala Urzędu Gminy 27.07.2017 godz. 10.00