Opracowanie LSR na lata 2021-2027

                              

 

Karbowo, 13.12.2023r.

W załączeniu Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr UM02-6572-UM0220019/23 zawarta w dniu 12 grudnia 2023r. w Toruniu

 

Karbowo, 24.10.2023

W załączeniu LSR na lata 2021-2027 – Załącznik do Uchwały Nr 16/2023 z dnia 08.08.2023 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Karbowo, 26.04.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy obszaru LSR.

Zapraszamy Państwa do biura Stowarzyszenia ‘Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w godzinach pracy w którym znajduje się wersja robocza opracowywanej LSR na lata 2021 – 2027 i prosimy o wnoszenie uwag, propozycji innych rozwiązań na załączonym do opracowywanej LSR zestawieniu.

Bogusław Błaszkiewicz

 

Karbowo, dnia 10.02.2023r

W załączeniu Umowa Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce z dnia 30.06.2022r.

Umowa_Partnerstwa_na_lata_2021_2027

Karbowo, dnia 03.02.2023 r.

Mieszkańcy obszaru LSR

Sektory/grupy interesu

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 poprzez Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Karbowie w dniu 23.02.2023r. od godz. 09.00.

Zaproszenie wraz z porządkiem spotkania w załączeniu:

Zaproszenie na spotkanie Konsultacyjne wraz z proponowanym porządkiem spotkania

Karbowo, dnia 07.10.2022 r.

PRACE KONKURSOWE – „MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA KILKA LAT”

Karbowo, dnia 20.06.2022 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”:

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którego celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przedłożenie do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR w załączeniu:

Plan wlaczenia spolecznego

Karbowo, dnia 20.06.2022 r.

  Mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo,

Brodnicy, Brzozia, Górzna, Jabłonowa

Pomorskiego, Osieka, Świedziebni, Zbiczna.

W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam osoby młode do 25 roku życia do współpracy na zasadzie wykonywania świadczeń wolontarystycznych  w zakresie zbierania informacji od mieszkańców naszych gmin w postaci : ankiet oraz fiszek projektowych na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Szczegóły w załączeniu:

Wolontariusz

Karbowo, 26.05.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA KILKA LAT”

§ 1

Cel konkursu

  1. Zebranie informacji od młodych mieszkańców obszaru LSR o pragnieniach, marzeniach dotyczących wyglądu, funkcjonowania miejsca zamieszkania za kilka lat.
  2. Zaproponowanie do przedstawienia w sposób plastyczny wyglądu, funkcjonowania mojego miejsca zamieszkania.
  3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności przedstawiania w sposób plastyczny swoich marzeń, oczekiwań.
  4. Rozwój umiejętności plastycznych.

§ 2

Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
  2. Konkurs rozpoczyna się 26.05.2022 roku i trwać będzie do 30.09. 2022 roku.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA KILKA LAT”

Karbowo, dnia 13.05.2022 r.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne – aktualizacja

Karbowo, dnia 04.05.2022 r.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne – aktualizacja

Karbowo, dnia 28.04.2022 r.

W załączniku jest ankieta, którą prosimy o wypełnienie i przekazanie do naszego biura.

Karbowo, 21.04.2022 r.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Rozporzadzenie 2021 Parlamentu i Rady 2021/2115

Rozporzadzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi 2358

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060