Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 7/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 7/2019:

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 7/2019.

Termin składania wniosków: 27/06/2019 – 11/07/2019.