Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 6/2018

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 6/2018 na rozwój działalności gospodarczej:

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych

Nr konkursu LGD: 6/2018.

Termin składania wniosków: 14/12/2018 – 28/12/2018.