Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 2/2018

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej:

 Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nr konkursu LGD: 2/2018.

Termin składania wniosków: 03/09/2018 – 17/09/2018. 

Tryb składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.