Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie nr 3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków – Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego więcej informacji w zakładce EFMR