Ogłoszenia

Karbowo, dnia 09.11.2023 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 27.11.2023 r. od godziny 12.00 w  Świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie 76A.

Temat szkolenia: „Zasady realizacji operacji, wypełniania wniosków o płatność, form przekazywania dokumentacji, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFSI, dobre praktyki związane z realizacją projektów.”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 22 listopada 2023 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, dnia 20.10.2023 r.

Lista laureatów konkursu rekreacyjnego „Sportowe, wspólne, aktywizujące”.

Karbowo, dnia 09.10.2023 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 27.10.2023 r. od godziny 12.00 w  Świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie 76A.

Temat szkolenia: „Zasady realizacji operacji, wypełniania wniosków o płatność, form przekazywania dokumentacji, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFSI, dobre praktyki związane z realizacją projektów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 23 października 2023 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, dnia 21.09.2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

 „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

 W dniu 21.09.2023 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

Lista laureatów nagrodzonych znajduje się w załączniku.

Karbowo, dnia 14.08.2023 r.

REGULAMIN KONKURSU REKREACYJNEGO

„Sportowe, wspólne, aktywizujące”

     Cel konkursu

 1. Zachęcenie do czynnego udziału we wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowo-rekreacyjnych na ogólnie dostępnych nieodpłatnie obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury przy akwenach wodnych powstałych lub wyremontowanych z udziałem środków finansowych z EFSI przez społeczność lokalną.
 2. Promowanie inwestycji zrealizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie ‘Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 3. Popularyzacja wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 4. Rozwijanie talentów aktywizujących do aktywnego spędzania wolnego czasu na udostępnionych obiektach sportowo-rekreacyjnych.
 5. Umiejętność rozwijania się w grupie, zespole.

Organizator konkursu

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 15.08.2023 roku i trwać będzie do 16.10. 2023 roku.
 3. Temat „Sportowe, wspólne, aktywizujące”

Szczegóły w regulaminie. 

Regulamin Konkursu rekreacyjnego.

Karbowo, dnia 11.08.2023 r.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przygotowanie i dostawę do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro: Toreb jutowych z nadrukiem.

Z powodu niedokładności w specyfikacji dot. uchwytów torby jutowej w zapytaniu ofertowym dotyczącym przygotowania i dostawy do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro: Toreb jutowych z nadrukiem postępowanie zostaje unieważnione.

Karbowo, dnia 28.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 10 000,00  PLN brutto.

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro: Toreb jutowych z nadrukiem.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, dnia 28.07.2023 r.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przygotowanie i dostawę do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro: Toreb jutowych z nadrukiem.

Ze względu na błędy w zapytaniu ofertowym dotyczącym przygotowania i dostawy do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro: Toreb jutowych z nadrukiem postępowanie zostaje unieważnione.

Karbowo, dnia 11.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 10 000,00  PLN brutto.

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro: Toreb jutowych z nadrukiem.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, dnia 10.07.2023 r.

Lista laureatów konkursu kulinarnego „Smaczne, regionalne, uwielbiane, wykonane w zespole”.

Grupy mieszkańców wsi:

 1. Grzybno
 2. Dzierżno
 3. Grabówiec
 4. Zaborowo
 5. Bobrowo
 6. Konojady
 7. Kawki
 8. Kretki Małe
 9. Łapinóż
 10. Niewierz
 11. Bartniki
 12. Mszano
 13. Karbowo
 14. Kujawa
 15. Szabda
 16. Szczuka
 17. Strzygi
 18. Sumin
 19. Nieżywięć
 20. Gorczenica
 21. Gortatowo
 22. Kruszyny
 23. Szabda
 24. Kłuśno
 25. Michałki
 26. Zbiczno
 27. Górzno
 28. Osiek
 29. Grążawy
 30. Brudzawy
 31. Lipowiec
 32. Zasady
 33. Kamień

Karbowo, dnia 15.06.2023 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. od godziny 12.00 w  Świetlicy wiejskiej w Konojadach.

 Temat szkolenia: „Zasady realizacji operacji, wypełniania wniosków o płatność, form przekazywania dokumentacji, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFSI, dobre praktyki związane z realizacją projektów.”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 27 czerwca 2023 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, dnia 19.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 56 100,00  PLN brutto.

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro: Podgrzewaczy GN 1/1 z pokrywą Roll-Top elektrycznych gastronomicznych oraz Kociołków elektrycznych do zup z nadrukiem.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, dnia 22.05.2023 r.

Ogłoszenie

Wyjazd studyjny do Wioski chlebowej w Janiej Górze.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski chlebowej w Janiej Górze w dniu 13.06.2023 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m. in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie funkcjonowania podmiotu.

Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m. in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy w dniu 13.06.2023 r. o godz. 07.30  z parkingu obok stacji paliw Circle K, a powrót planowany jest w dniu 13.06.2023 r. około godz. 19.00.

W ramach wyjazdu planowane jest: zapoznanie z warunkami lokalnymi we wsi Jania Góra podczas zwiedzania wsi oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem Wioski chlebowej.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 05.06.2023 r. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– w formie listowej na adres zamawiającego: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze |Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica (decyduje data wpływu do biura) lub

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze |Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

Karbowo, dnia 10.03.203 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na zastępstwo pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności na stanowisku: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich.

Wymagania konieczne.

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Znajomość problemów mieszkańców terenów wiejskich.
 3. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 4. Znajomość zagadnień związanych z funduszami europejskimi.
 5. Złożenie oświadczenia o niekaralności.

Wymagania pożądane.

 1. Co najmniej dwuletni okres zarządzania projektami.
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Posiadanie samochodu.
 4. Podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Uwaga: obowiązuje wymóg wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych                              

 1. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: weryfikacja oferty pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia terminu na przyjmowanie ofert i rozmowy kwalifikacyjne po 7 – 10 dniach od zakończenia I etapu rekrutacji.
 2. Niezbędne dokumenty: życiorys, podanie , inne dokumenty świadczące o przygotowaniu zawodowym należy składać w Biurze Stowarzyszenia w jego godzinach pracy, w zamkniętej kopercie i obowiązkowo z napisem „ Nabór pracownika Biura” do dnia 30.03.2023 r. do godz. 14.00.
 3. W przypadku nie dokonania pozytywnego wyboru, spośród złożonych ofert, procedurę naboru rozpoczyna się od nowa.

Ogłoszenie na nabór pracownika na zastępstwo

Karbowo, dnia 06.03.2023r.

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

„Smaczne, regionalne, uwielbiane, wykonane w zespole”

Cel konkursu

 1. Zachęcenie do czynnego udziału we wspólnym przygotowaniu potraw przez mieszkańców obszaru LSR w wyremontowanych lub powstałych obiektach: kulturalnych, rekreacyjnych z udziałem środków finansowych z EFSI.
 2. Promowanie inwestycji zrealizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 3. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 4. Rozwijanie talentów kulinarnych oraz aktywne spędzanie wolnego czasu na udostępnionych obiektach kulturalnych, rekreacyjnych.
 5. Nabywanie umiejętności współpracy, współdziałania w grupie, zespole.

      Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 15.03.2023 roku i trwać będzie do 15.06.2023 roku.
 3. Temat „Smaczne, regionalne, uwielbiane, wykonane w zespole”

Szczegóły w regulaminie. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Karbowo, dnia 16.02.2023 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 02.03.2023 r. od godziny 09.00 w  sali Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu: Zespół gospodarki wędkarsko-rybackiej Grzmięca 1.

Temat szkolenia: „Zasady realizacji operacji, wypełniania wniosków o płatność, form przekazywania dokumentacji, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFSI, dobre praktyki związane z realizacją projektów”.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 24 lutego 2023 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Ogłoszenie-02.03.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy-02.03.2023 r.

Karbowo, 06.02.2023 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

§ 2

Cel konkursu

 1. 1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
 5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 7. Rozwój umiejętności fotograficznych.

§ 2

Organizator konkursu

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 06.02.2023 roku i trwać będzie do 15.09.2023 roku.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Karbowo, dnia 12.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 7 280,00  PLN brutto.

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro piłek siatkowych z nadrukiem.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, dnia 04.01.2023 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu:

Szkolenie  odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. od godziny 09.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie.

Temat szkolenia: „Zasady realizacji operacji, wypełniania wniosków o płatność, form przekazywania dokumentacji, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFS, dobre praktyki związane z realizacją projektów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 11 stycznia 2023 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, dnia 12.12.2022r.

Rozstrzygnięcie KONKURSU SPORTOWEGO

„Aktywny, wrażliwy, umiejący rozwijania się w zespole”

W dniu 12.12.2022 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu sportowego „Aktywny, wrażliwy, umiejący rozwijania się w zespole”.

Lista laureatów nagrodzonych znajduje się w załączniku.

Lista laureatów.

Karbowo,  dnia 22.11.2022 r.

      Mieszkańcy obszaru LSR

Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące funduszy europejskich dla regionu w latach 2021 – 2027 w zakresie rozwoju lokalnego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08.12.2022 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie.

Program spotkania:

16:30 – Otwarcie spotkania – pan Paweł Klonowski – wójt gminy Bobrowo.

16:40 – Założenia RLKS w perspektywie lat 2021 – 2027 – p. Bartosz Szymański – Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

16:50 – Nowa perspektywa RLKSu w programie regionalnym – p. Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

17:10 – Działania przygotowane do zadań związanych z nową perspektywą – p. Władysław Łukasik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska i Bogusław Błaszkiewicz _ Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

17:30 – Dyskusja.

18:00 – Przerwa cateringowa

Karbowo, dnia 02.12.2022 r.

Szanowni mieszkańcy obszaru gmin: Bartniczka, Bobrowo,

Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie,

Osiek, Świedziebna, Zbiczno.

W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wszystkie osoby pragnące na bieżąco otrzymywać na swoją skrzynkę emailową podstawowe informacje o działaniach naszego LGD proszone są o podanie adresu tejże skrzynki na poniżej podany adres.

Pismo:

Pismo o adresy emailowe

Karbowo, 18.10.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU SPORTOWEGO

„Aktywny, wrażliwy, umiejący rozwijania się w zespole”

                                                                     Cel konkursu

 1. Zachęcenie do czynnego udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Szkoły Podstawowe na wyremontowanych lub powstałych obiektach sportowo-rekreacyjnych z udziałem środków finansowych z EFSI.
 2. Promowanie inwestycji zrealizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 3. Rozwijanie talentów sportowych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na udostępnionych obiektach sportowych.
 4. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 5. Umiejętność rozwijania się w grupie, zespole.

                                                               Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 18.10.2022 roku i trwać będzie do 09.12. 2022 roku.
 3. Temat „Aktywny, wrażliwy, umiejący rozwijania się w zespole”.

Szczegóły w regulaminie. 

Karbowo, dnia 17.09.2022 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

 „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

 W dniu 21.09.2022 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

Lista laureatów nagrodzonych znajduje się w załączniku.

                Karbowo, dnia 26.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w dniach 03-06.10.2022 r. planuje przeprowadzić wyjazd studyjny do miejsc hodowli ryb słodkowodnych w Niemczech i Austrii.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LSR.

Wizyta ma charakter edukacyjny i ma posłużyć wymianie informacji oraz zapoznaniu się z możliwościami tworzenia atrakcyjnej przestrzeni turystycznej w oparciu o zasoby naturalne tego obszaru, w szczególności o zasoby stawów rybnych. Możliwości utworzenia kompleksowej i spójnej oferty turystycznej co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru LSR.  Koszty związane z wizytą studyjną pokrywane są przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” ( środki własne oraz dofinansowanie ).

Cały wyjazd będzie możliwy dzięki dofinansowaniu operacji w ramach współpracy, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod numer biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”: 56 49 344 04 lub e-meilowo: lgdbrodnica@wp.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacja o wyjeździe.

Karbowo, dnia 03.08.2022 r.

 Ogłoszenie

Szkolenie skierowane jest do: członków naszego Stowarzyszenia oraz partnerów lokalnych.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza członków naszego Stowarzyszenia oraz partnerów lokalnych z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniach 07.09.2022 r – 08.09.2022 r. w Żninie, Cukrownia Żnin, ul. Janickiego 1; 88-400 Żnin

Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli na nabycie umiejętności pracy z ludźmi, rozpoznawania biostruktur innych osób, przez co stajesz się świadomy ich zachowań, motywów, potencjału.

Uczestnik szkolenia pokrywa tylko i wyłącznie koszty dojazdu.

O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Karbowo, 26.05.2022 r.

Ogłoszenie

Wyjazd studyjny do Ziołowego zakątka Gołoty.

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Ziołowego zakątka Gołoty w dniu 23.06.2022 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m. in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie funkcjonowania podmiotu.

Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m. in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy w dniu 23.06.2022 r. o godz.08.00  z parkingu obok stacji paliw Circle K, a powrót planowany jest w dniu 23.06.2022 r. około godz. 18.00

W ramach wyjazdu planowane jest: zapoznanie z warunkami lokalnymi we wsi Gołoty podczas zwiedzania wsi oraz opowieści o tradycjach i obyczajach, warsztaty ziołowe.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 10.06.2022 r. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– w formie listowej na adres zamawiającego: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica ( decyduje data wpływu do biura ),

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze |Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

Karbowo, dnia 01.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro map z nadrukiem.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Projekt w którego realizację zaangażowana jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 

 • projekt “STARTER – Młodzi w biznesie” realizowany przez nas – Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy – nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu trwa od 08.02.2022 r. do 25.02.2022 r., wsparcie jest kierowane do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, informacja o projekcie znajduje się na:

naszej stronie internetowej https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/

informacja o naborze – https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/aktualnosci

na profilu IPH na Facebooku – https://www.facebook.com/iphtorun/

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „Program pomocy osobom pracującym w
niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy”.

Alfa Projekt Sp. z o.o. ogłasza II nabór zgłoszeń na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu pn: Program
pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy, który
potrwa do 28.02.2022 r. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotną dotację na
otworzenie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł (stawka jednostkowa) oraz uzyskać
wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy (przez
pierwsze 6 miesięcy) w kwocie 1.000,00 zł netto/miesiąc (łącznie 6.000,00 zł netto) – dla 27
Uczestników Projektu. Dostępna będzie również ścieżka podnoszenia kwalifikacji/
kompetencji zawodowych.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy.
Projekt kierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, pracujących lub zamieszkujących na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:
• osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
• pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
• ubogich pracujących.
W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów
cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać wysokości minimalnego
wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: RPO WK-P 8.2.2 – Program pomocy osobom pracującym w niekorzystnej sytuacji na kujawsko-pomorskim rynku pracy – Dotacje unijne, fundusze UE – ALFA PROJEKT Toruń, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie (a-projekt.eu)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 798 089 082, 519 808 738, 507 796 531
ALFA PROJEKT Sp. z o.o. ul. Przedzamcze 8 87-100 Toruń

Karbowo, dnia 03.02.2022 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 11.02.2022 r. od godziny 09.00 w  sali Zespołu Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej w Grzmięcy. 

Temat szkolenia: „Zasady realizacji operacji, wypełniania wniosków o płatność, form przekazywania dokumentacji, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFMR, dobre praktyki związane z realizacją operacji.”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 08.02.2022 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, dnia 27.01.2022 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 09.02.2022 r. od godziny 09.00 w sali świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie.

Temat szkolenia: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie grantu, zasady wyboru rozwijanej działalności, rozliczania wniosków o płatność, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFRR”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 04.02.2022 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, 26.01.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

§ 1

Cel konkursu

  1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
  1. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
  1. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
  1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
  1. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
  1. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 1. Rozwój umiejętności fotograficznych.

§ 2

Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
  1. Konkurs rozpoczyna się 01.02.2022 roku i trwać będzie do 15.09.2022 roku.
 1. Temat prac konkursowych brzmi: „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Karbowo, 03.12.2021 r.

Karbowo, 15.10.2021 r.

Dzień dobry, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje konkurs pn. Bezpieczna Kwatera. Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku do godziny 10.00.

Karbowo, dnia 13.10.2021 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. od godziny 09.00 w sali świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie.

Temat szkolenia: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie grantu, zasady wyboru rozwijanej działalności, rozliczania wniosków o płatność, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFRR”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 22.10.2021 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, dnia 17.09.2021 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

 „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

 W dniu 16.09.2021 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

Lista laureatów nagrodzonych znajduje się w załączniku.

Karbowo, dnia 27.06.2021 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. od godziny 09.00 w sali Ośrodka Wylęgu Narybku Jesiotra Ostronosego w Grzmięcy.

Temat szkolenia: „„Zasady wypełniania wniosków, form przekazywania dokumentacji, rozliczania wniosków o płatność, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFMR”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 4 czerwca 2021 r. do godziny 14.00

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl

-osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania biura.

Karbowo, 19.05.2021 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO „BOROWIACKIEJ WIOSKI” W NOWYM SUMINIE, GMINA CEKCYN

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do „Borowiackiej Wioski” w Nowym Suminie, gmina Cekcyn. Wyjazd planowany jest na 17 czerwca 2021 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu.

Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy dnia 17.06.2021 r. o godz. 07.00 z parkingu obok stacji paliw Circle K, a powrót planowany jest dnia 17.06.2021 r. około godz. 19.00

W ramach wyjazdu planowane jest: zapoznanie z uwarunkowaniami lokalnymi we wsi Nowy Sumin podczas zwiedzania wsi oraz opowieści o tradycji i obyczajach, warsztaty maślane, warsztaty chlebowe, warsztaty eko, czyli coś z odzysku lub  drugie życie …

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 07 czerwca 2021 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– w formie listowej na adres zamawiającego: Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica (decyduje data wpływu do biura),

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

Karbowo, dnia 12.03.2021 r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje, że na zapytanie ofertowe na kamizelki odblaskowe najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PERFEKT DRUK.

Karbowo, dnia 25.02.2021 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się

w dniu 11.03.2021 r. od godziny 10.00 w Bursie Uczniowskiej „Jagódka” w Górznie.

Temat szkolenia: „Zasady wypełniania wniosków, form przekazywania dokumentacji, rozliczania wniosków o płatność, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków, wpływ stanu epidemii na obsługę wniosków z wykorzystaniem środków z EFS w ramach grantów”.

Więcej szczegółów w załączeniu.

Karbowo, dnia 24.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro, kamizelek odblaskowych z nadrukiem – szczegóły w załączniku.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, dnia 24.02.2021 r.

Informacja 

W związku z błędami popełnionymi przez zamawiającego przy publikacji zapytania ofertowego Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro, kamizelek odblaskowych z nadrukiem z dnia 12.02.2021 r. zamawiający unieważnia postępowanie.

Karbowo, dnia 12.02.2021 r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz Mieszkańcy pojezierza brodnickiego na spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie w dniu 25.02.2021 r. od godz. 10.00.

Na spotkaniu omówimy proces wdrażania naszego LSR i określimy kierunki naszego działania na przyszłość.

Karbowo, dnia 12.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro, kamizelek odblaskowych z nadrukiem – szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe – kamizelki odblaskowe

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, dnia 08.02.2021 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. od godziny 10.00 w Osadzie rybackiej w Płowężu.

Temat szkolenia: „Zasady wypełniania wniosków, form przekazywania dokumentacji, rozliczania wniosków o płatność, wpływu stanu epidemii na obsługę wniosków, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFRROW”.

Więcej szczegółów w załączeniu.

Karbowo, 26.01.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

§ 1

Cel konkursu

  1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
  1. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
  1. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
  1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
  1. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
  1. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 1. Rozwój umiejętności fotograficznych.

§ 2

Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
  1. Konkurs rozpoczyna się 01.02.2021 roku i trwać będzie do 15.09.2021 roku.
 1. Temat prac konkursowych brzmi: „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Karbowo, 26.01.2021 r.

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o możliwości zawarcia przedmiotowego aneksu do umowy znajduje się również na stronie www.mojregion.eu, w zakładce PROW.

Link do informacji:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader

Karbowo, dnia 21.09.2020 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

 „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

 W dniu 17.09.2020 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

Lista laureatów nagrodzonych znajduje się w załączniku.

Karbowo, dnia 14.09.2020 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. od godziny 10.00 w świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie.

Temat szkolenia: „Zasady wypełniania wniosków, zasady wyboru rozwijanej działalności, rozliczania wniosków o płatność, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFRR”.

Więcej szczegółów w załączeniu.

Karbowo, dnia 03.07.2020 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza potencjalnych beneficjentów z obszaru LSR do udziału w szkoleniu.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. od godziny 10.00 w Ośrodku Restytucji Jesiotra w Grzmięcy.

Temat szkolenia: „Zasady wypełniania wniosków, form przekazywania dokumentacji, rozliczania wniosków o płatność, najczęściej popełnianych błędów związanych z obsługą wniosków z wykorzystaniem środków z EFMR”.

Więcej szczegółów w załączeniu.

Karbowo, dnia 17.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  

Przygotowanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, I piętro, plecaków z nadrukiem – szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe – plecak z nadrukiem

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, 03.06.2020 r.

 

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO ZIOŁOWEGO ZAKĄTKA W KORYCINIE 73b, 17-315 Grodzisk

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Ziołowego Zakątka w Korycinie 73b, 17-315 Grodzisk. Wyjazd planowany jest na 06-07 lipca 2020 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu.

Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne, jednakże w celu zdyscyplinowania proponujemy o wpłaty po 20 zł na działalność statutową LGD, którą należy uiścić do daty zgłoszenia. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy dnia 06.07.2020 r. o godz. 05.30 z parkingu obok stacji paliw Circle K, a powrót planowany jest dnia 07.07.2020 r. około godz. 20.00

W ramach wyjazdu planowane jest: zwiedzanie firmy Dary Natury, zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego, warsztaty mydlarskie, warsztaty nalewkowe, warsztaty ziołowe–zapachowe, warsztaty owocowo-ziołowe, warsztaty przyprawowe.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 19 czerwca 2020 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– w formie listowej na adres zamawiającego: Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica (decyduje data wpływu do biura),

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

 

Karbowo, dnia 03.02.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

§ 1

Cel konkursu

  1.  Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
  1. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
  1. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
  1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
  1. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 1. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 2. Rozwój umiejętności fotograficznych.

§ 2

Organizator konkursu

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 03.02.2020 roku i trwać będzie do 15.09.2020 roku.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Karbowo, dnia 27.09.2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

 „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

 W dniu 26.09.2019 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

 Lista laureatów nagrodzonych znajduje się w załączniku.

Karbowo, dnia 16.08.2019 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w porozumieniu ze Stowarzyszeniem LGR „Nasza Krajna i Pałuki” w dniach 4-7.09.2019 r. planuje przeprowadzić wyjazd studyjny do miejsc hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, lokalne samorządy oraz organizacje pozarządowe z terenu LSR.

Wizyta ma charakter edukacyjny i ma posłużyć wymianie informacji oraz doświadczeń w zakresie możliwości promowania obszarów rybackich oraz zarządzania lokalnymi zasobami rybołówstwa, w szczególności śródlądowego. Wszelkie koszty związane z wizytą studyjną pokrywane są przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

Cały wyjazd będzie możliwy dzięki dofinansowaniu operacji w ramach współpracy, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod numer biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”: 56 49 344 04 lub e-meilowo: lgdbrodnica@wp.pl

Karbowo, dnia 13.08.2019 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFRR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o udzielenie grantu dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach przedsięwzięcia „Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu”

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: „ZASADY I PROCEDURY WSPARCIA W RAMACH EFRR GRANTY”

Więcej szczegółów w załączeniu.

Karbowo, dnia 25.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  

na opracowanie, wykonanie i dostawa do siedziby Stowarzyszenia pendrive z grawerem – szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe – pendrive

Załączniki do zapytania ofertowego:

Karbowo, dnia 04.07.2019 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI MIODOWEJ W WIELKIM MĘDROMIERZU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Miodowej w Wielkim Mędromierzu. Wyjazd planowany jest na dzień 22 lipca 2019 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu.

Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 06.30 z parkingu obok Pałacu Anny Wazówny, a powrót planowany jest na godzinę 19.45.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 16 lipca 2019 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

Karbowo, dnia 24.06.2019 r.

Lista laureatów z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Piękno przyrody w Naszym Regionie”  w ramach Projektu współpracy: „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.

LISTA LAUREATÓW Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO

Karbowo, dnia 31.05.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

§1

Cel konkursu

 1. 1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
 5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 7. Rozwój umiejętności fotograficznych

§2

Organizator konkursu

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 31.05.2019 roku i trwać będzie do 20.09.2019 roku.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Karbowo, dnia 16.04.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Piękno Przyrody w Naszym Regionie

§ 1

      Cel konkursu

 1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów ochrony środowiska oraz walory kultury lokalnej.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszego regionu.
 4. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 5. Umiejętność pokazania na pracy plastycznej naszej przyrody.
 6. Rozwój umiejętności plastycznych.

§ 2

   Organizator konkursu

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 15.04.2019 roku i trwać będzie do 15.06.2019 roku.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Piękno Przyrody w Naszym Regionie”

§ 3

 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs zostanie podany do wiadomości za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej: www.lgdpojezierzebrodnickie.pl. oraz tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs adresowany jest tylko do amatorów, uczniów Szkół Podstawowych, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem, potwierdzonego przez jednego z rodziców (opiekuna).
 4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie co najmniej jednej pracy plastycznej przedstawiającej walory przyrody z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 5. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy; imię i nazwisko autora; dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 6. Konkurs ma charakter otwarty jednakże w konkursie będzie mogło brać udział ograniczona ilość wykonawców prac do 100 osób na podstawie kolejności zgłoszeń (złożonego oświadczenia).
 7. Uczestnik konkursu może przekazać jedną pracę.
 8. Technika wykonania jest dowolna.
 9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.
 10. Prace należy przekazać na adres: Stowarzyszenie „Lokalna grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo 46, 87 – 300 Brodnica, e-mail: lgdbrodnica@wp.pl do godz. 15:00 w dniu 20.06.2019 r.

§ 4

 Wyniki konkursu i nagrody

 1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i wygrywa 64 laureatów, których prace zostaną ocenione najwyżej.
 2. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac do dnia 20.06.2019 r. wyłoni laureatów konkursu. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 3. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości odwołania się o decyzji jury.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Przekazane na konkurs prace zostaną prezentowane w siedzibie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, oraz miejscach uzgodnionych z organizatorem.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl

Karbowo, dnia 08.03.2019 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW EFRR-REWITALIZACJA

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców  zainteresowane składaniem

wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane

przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

 Temat szkolenia: “ZASADY I PROCEDURY WSPARCIA W RAMACH EFRR-REWITALIZACJA”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Karbowo, dnia 20.02.2019 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

 Temat szkolenia: “ZASADY I PROCEDURY WSPARCIA W RAMACH EFS”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Karbowo, dnia 07.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na pendrive z grawerem wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 21.11.2018 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFRR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o udzielenie grantu dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach przedsięwzięcia „Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu”

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 09.00 w Domu Harcerza Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH EFRR”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 06 grudnia 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 21.11.2018 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFRR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o udzielenie grantu dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach przedsięwzięcia „Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu”

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godzinie 09.00 w Domu Harcerza Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH EFRR”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 06 grudnia 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 21.11.2018 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziłału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “ZASADY I PROCEDURY WSPARCIA W RAMACH EFS”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 06 grudnia 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 21.11.2018 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziłału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “ZASADY I PROCEDURY WSPARCIA W RAMACH EFS”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 06 grudnia 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 21.11.2018 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziłału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “ZASADY I PROCEDURY WSPARCIA W RAMACH EFS”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 06 grudnia 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 12.11.2018 r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o płatność w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Zakres tematyczny szkolenia: Wniosek o płatność w ramach Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Data i miejsce szkolenia: 28 listopada 2018 r. o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 26 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

Karbowo, dnia 05.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na smycze z nadrukiem dwustronnym wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 05.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na opaski odblaskowe z nadrukiem wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 05.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na kubki z nadrukiem wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 31.10.2018 r.

 Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 1. Zakres tematyczny szkolenia: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Data i miejsce szkolenia: 16 listopada 2018 r. o godzinie 08.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 14 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.

Karbowo, dnia 30.10.2018 r. 

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO INKUBATORA KUCHENNEGO W MINIKOWIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Inkubatora Kuchennego w Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 15 listopada 2018 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Działania Brodnickie”.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu.

Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 06.00 z parkingu obok Pałacu Anny Wazówny, a powrót planowany jest  na godzinę 18.30.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 13 listopada 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

              – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

Karbowo, dnia 25.10.2018 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 12 listopada o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

                                                                                     W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH ” – omówienie   poszczególnych Typów Projektu

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 09 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 24.10.2018 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020.

 Szkolenie  odbędzie się w dniu 09 listopada o godzinie 09.00 w sali Urzędu Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

                                                                                                                 W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH ”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 07 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 23.10.2018 r

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 08 listopada o godzinie 09.00 w Domu Harcerza, ul.Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

                                                                                                                   W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH ”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 06 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 19.10.2018 r.

 Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020

.Szkolenie  odbędzie się w dniu 07 listopada o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

                                                                                                                 W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH ”

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 05 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 19.10.2018 r.

Ogłoszenie

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu dla potencjalnych grantobiorców podmioty z obszaru LSR zainteresowane składaniem

wniosków o powierzenie grantu na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 06 listopada o godzinie 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie, 87-300 Brodnica

Temat szkolenia: “PROCEDURA NABORU, OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW

   W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH “

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 02 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Karbowo, dnia 10.10.2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

„Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

W dniu 08.10.2018 r. w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica,

jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego “Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

Lista laureatów nagrodzonych znajduje się w załączonym protokole.

Karbowo, dnia 04.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE – RĘKODZIELNICTWO

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, a będą to zajęcia z rękodzieła – stroiki świąteczne.

Warsztaty odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Komorowie, 87-321 Bartniczka, w dniu 22.10.2018 r.

w godzinach 09.00-15.00

Warsztaty kierowane są do mieszkańców z obszaru LGD, w tym posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Udział w zadaniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonywać za pomocą formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny należy składać do dnia 18.10.2018 r.

 Ilość miejsc ograniczona (liczba  miejsc  w  projekcie  to  15  osób,  pozostałe  osoby  zostaną umieszczone na liście rezerwowej), liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne (wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania). Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Formularze zgłoszeniowe należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania od 07.00 do 15.00.

UWAGA!

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane.

Karbowo, dnia 28.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE – RĘKODZIELNICTWO

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych trzydniowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, a będą to zajęcia z rękodzieła – sztukateria, wyroby filcowe, tworzenie biżuterii. Każdy dzień warsztatu dotyczy innego rękodzieła.

Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury pod adresem ul. Rynek 14 A, 87-320 Górzno, w dniach 17.10.2018 r, 18.10.2018 r, 19.10.2018 r.

w godzinach 09.00-15.00

Warsztaty kierowane są do mieszkańców z obszaru LGD, w tym posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Udział w zadaniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonywać za pomocą formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny należy składać do dnia 12.10.2018 r.

 Ilość miejsc ograniczona (liczba  miejsc  w  projekcie  to  15  osób,  pozostałe  osoby  zostaną umieszczone na liście rezerwowej), liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne (wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania). Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Formularze zgłoszeniowe należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania od 07.00 do 15.00.

UWAGA!

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane.

Karbowo, dnia 28.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE – RĘKODZIELNICTWO

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, a będą to zajęcia z rękodzieła – stroiki świąteczne.

Warsztaty odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Nieżywięciu, 87-327 Bobrowo, w dniu 16.10.2018 r.

w godzinach 09.00-15.00

Warsztaty kierowane są do mieszkańców z obszaru LGD, w tym posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Udział w zadaniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonywać za pomocą formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny należy składać do dnia 12.10.2018 r.

 Ilość miejsc ograniczona (liczba  miejsc  w  projekcie  to  15  osób,  pozostałe  osoby  zostaną umieszczone na liście rezerwowej), liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne (wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania). Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Formularze zgłoszeniowe należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania od 07.00 do 15.00.

UWAGA!

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane.

Karbowo, dnia 27.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE – RĘKODZIELNICTWO

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych jednodniowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, a będą to zajęcia z rękodzieła – stroiki świąteczne.

Warsztaty odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Zgniłobłotach, 87-327 Bobrowo, w dniu 15.10.2018 r.

w godzinach 09.00-15.00

Warsztaty kierowane są do mieszkańców z obszaru LGD, w tym posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Udział w zadaniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonywać za pomocą formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny należy składać do dnia 11.10.2018 r.

 Ilość miejsc ograniczona (liczba  miejsc  w  projekcie  to  15  osób,  pozostałe  osoby  zostaną umieszczone na liście rezerwowej), liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne (wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania). Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Formularze zgłoszeniowe należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania od 07.00 do 15.00.

UWAGA!

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane.

Karbowo, dnia 20.09.2018 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej, koło Nidzicy. Wyjazd planowany jest na dzień 06 październik 2018 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 09.00 z parkingu obok Pałacu Anny Wazówny, a powrót planowany jest  na godzinę 20.30.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 04 października 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

Karbowo, dnia 13.09.2018 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI KWIATOWEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Kwiatowej w Żalnie , koło Tucholi. Wyjazd planowany jest na dzień 29 września 2018 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 07.00 z parkingu obok Pałacu Anny Wazówny, a powrót planowany jest  na godzinę 19.00.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 27 września 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

Karbowo, dnia 23.08.2018 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej, koło Nidzicy. Wyjazd planowany jest na dzień 08 września 2018 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m.in. do lokalnych liderów, przedstawicieli NGO.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 08.00 z parkingu obok Pałacu Anny Wazówny, a powrót planowany jest  na godzinę 19.30.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 06 września 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania


Karbowo, dnia 07.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na zestaw i dostawę materiałów biurowych- szczegóły w załączniku.

Informacja:

W zapytaniu ofertowym – Materiały eksploatacyjne – pozycja nr 34 –  Tusz Canon czarny ORG. – Dotyczy Tuszu Canon 526 czarny BK ORG.


Karbowo, dnia 04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  – na Zapewnienie 10 organizacji mobilnego punktu informacyjnego podczas imprez masowych organizowanych przez gminy powiatu brodnickiego- szczegóły w załączniku.


Deklaracje o przystąpieniu w poczet członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”


Karbowo, dnia 04.05.2018r.

W ramach realizacji projektu współpracy “Patrol Historyczny – Pogranicze Chrześcijaństwa” organizacja żywych spotkań z historią, serdecznie zapraszamy na cykl imprez promocyjnych.


Karbowo, dnia 29.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto – przejazd w dni robocze i weekendy w 2018 r. autobusem/busem dla co najmniej 19 osób z Brodnicy – szczegóły w załączniku.


Karbowo, dnia 20.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto – przejazd w dni robocze i weekendy w 2018 r. autobusem/busem dla co najmniej 19 osób z Brodnicy lub okolic – szczegóły w załączniku.


Karbowo, dnia 03.04.2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na zastępstwo pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności na stanowisku: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich.

Wymagania konieczne.

 1. Wykształcenie średnie
 2. Znajomość problemów mieszkańców terenów wiejskich.
 3. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 4. Znajomość zagadnień związanych z funduszami europejskimi.
 5. Złożenie oświadczenia o niekaralności.

Wymagania pożądane.

 1. Co najmniej dwuletni okres zarządzania projektami.
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Posiadanie samochodu.
 4. Podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

                                                                                                                

Uwaga: obowiązuje wymóg wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych                              

 1. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: weryfikacja oferty pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia terminu na przyjmowanie ofert i rozmowy kwalifikacyjne po 7 – 10 dniach od zakończenia I etapu rekrutacji.
 2. Niezbędne dokumenty: życiorys, podanie , inne dokumenty świadczące o przygotowaniu zawodowym należy składać w Biurze Stowarzyszenia w jego godzinach pracy, w zamkniętej kopercie i obowiązkowo z napisem „ Nabór pracownika Biura” do dnia 23.04.2018 r.
 3. W przypadku nie dokonania pozytywnego wyboru, spośród złożonych ofert, procedurę naboru rozpoczyna się od nowa.

Karbowo, dnia 12.03.2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na zastępstwo pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności na stanowisku: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich.

Wymagania konieczne.

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Znajomość problemów mieszkańców terenów wiejskich.
 3. Komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
 4. Znajomość zagadnień związanych z funduszami europejskimi.
 5. Złożenie oświadczenia o niekaralności.

Wymagania pożądane.

 1. Co najmniej dwuletni okres zarządzania projektami.
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Posiadanie samochodu.
 4. Podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.                                                                

Uwaga: obowiązuje wymóg wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych                              

 1. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: weryfikacja oferty pisemnej w ciągu 7 dni od zakończenia terminu na przyjmowanie ofert i rozmowy kwalifikacyjne po 7 – 10 dniach od zakończenia I etapu rekrutacji.
 2. Niezbędne dokumenty: życiorys, podanie , inne dokumenty świadczące o przygotowaniu zawodowym należy składać w Biurze Stowarzyszenia w jego godzinach pracy, w zamkniętej kopercie i obowiązkowo z napisem „ Nabór pracownika Biura” do dnia 27.03.2018 r.
 3. W przypadku nie dokonania pozytywnego wyboru, spośród złożonych ofert, procedurę naboru rozpoczyna się od nowa.

Karbowo, dnia 13.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE – RĘKODZIELNICTWO

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych trzydniowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, a będą to zajęcia z rękodzieła – przygotowanie ozdób świątecznych. Każdy dzień warsztatu dotyczy innego rękodzieła.

Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury pod adresem ul. Rynek 14 A, 87-320 Górzno, w dniach 26.03.2018 r, 27.032018 r, 28.03.2018 r. w godzinach 09.00-15.00

Warsztaty kierowane są do mieszkańców z obszaru LGD, w tym posiadających status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Udział w zadaniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonywać za pomocą formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny należy składać do dnia 22.03.2018 r.

 Ilość miejsc ograniczona (liczba  miejsc  w  projekcie  to  15  osób,  pozostałe  osoby  zostaną umieszczone na liście rezerwowej), liczy się kolejność zgłoszeń wraz z wypełnionymi załącznikami oraz zaświadczeniem potwierdzającym zagrożenie ubóstwem i wykluczenie społeczne (wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z miejsca zamieszkania). Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Formularze zgłoszeniowe należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania od 07.00 do 15.00.

UWAGA!

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane.

Więcej szczegółów w załączniku.


Karbowo, dnia 07.02.2018 r.

                          REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

                                 „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

1. Cel konkursu

 1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
 5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 7. Rozwój umiejętności fotograficznych.

                    2. Organizator konkursu

 1. 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.03. 2018 roku i trwać będzie do 30.09. 2018 roku.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”.

                                                3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs zostanie podany do wiadomości za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej: www.lgdpojezierzebrodnickie.pl.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs adresowany jest tylko do amatorów, co należy potwierdzić złożeniem stosownego oświadczenia.
 4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie co najmniej czterech prac fotograficznych wykonanych w okresie wszystkich czterech pór roku, z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 5. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce, czas, wykonania fotografii; imię i nazwisko autora; dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 6. Uczestnik konkursu może przesłać co najmniej cztery fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 7. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z tym konkursem.
 8. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednakże wartość DPI powinien wynosić co najmniej 300. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 9. Format fotografii: A4 ( 297 mm na 210 mm ).
 10. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
 11. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach, co należy potwierdzić złożeniem stosownego oświadczenia.
 12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.
 13. 13. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 14. Prace należy przekazać na adres: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo 46, 87 – 300 Brodnica, e-mail: lgdbrodnica@wp.pl do godz. 15:00 w dniu 30.09.2018 r.

                                               4.  Wyniki konkursu i nagrody

 1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i wygrywa 12 laureatów, których prace zostaną ocenione najwyżej.
 2. W przypadku remisu zwycięża praca, która jaka pierwsza wpłynęła do organizatora.
 3. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac do dnia 10.10.2018 r. wyłoni laureatów konkursu. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 4. Laureaci otrzymają nagrody o wartości do 150 zł.
 5. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości odwołania się o decyzji jury.

                                                  5. Postanowienia końcowe

 1. Przekazane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, a także w kalendarzu propagującym Lokalną Strategię Rozwoju.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 5. Prace laureatów zostaną wykorzystane do wydania kalendarza propagującego Lokalną Strategię Rozwoju na 2019 rok w ilości 400 sztuk.

Karbowo, dnia 29.11.2017 r.

 

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 28 listopada  o godzinie 10.30 w  Zakładzie Aktywności Zawodowej na ul. Kamionka 24, 87-300 Brodnica

Zakres tematyczny szkolenia: W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 1. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych

albo

b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 27 listopada  2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, ul Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica.


Karbowo, dnia 03.11.2017 r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Szkolenie  odbędzie się w dniu 15 listopada o godzinie 10.00. w sali Urzędu Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13 Brodnica

Zakres tematyczny szkolenia: w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 pkt 4 i § 7 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”: Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

a/ tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką;

lub

b/ promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.  Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 13 listopada 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl 


Karbowo, 27.09.2017 r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 1. Zakres tematyczny szkolenia: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Data i miejsce szkolenia: 4 października 2017 r. o godzinie 10.00 w Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 3 października 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.


Karbowo, dnia 29.08.2017 r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Szkolenie  odbędzie się w dniu 8 września o godzinie 10.00. w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Zakres tematyczny szkolenia: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 6 września 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania biura,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.


Karbowo, dnia 14.07.2017 r.

 

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ W KAMIONCE K. NIDZICY

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej w Kamionce k. Nidzicy. Wyjazd planowany jest na dzień 5 sierpnia 2017 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Działania Brodnickie”.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 8.00 z parkingu obok Pałacu  Anny Wazówny, a powrót planowany jest na godzinę 19.30.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 3 sierpnia 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby które nie uczestniczyły w poprzednich wyjazdach studyjnych. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania


Karbowo, dnia 03.07.2017 r.

                          Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka,  Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno,           

   Jabłonowo Pom. Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

            W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia:

 1. Przypomnienie o LSR ( cele, podstawowe tematy ).
 2. Przedstawione SW do zaakceptowania zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 3. Ogólne omówienie rozporządzeń dotyczących działań: 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 4. Przedstawienie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 5. Wysłuchanie propozycji słuchaczy – uczestników konsultacji.
L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 17.07.2017 10.00
2 Górzno Sala Urzędu Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 18.07.2017 10.00
3 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 19.07.2017 10.00
4 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 20.07.2017 10.00
5 Osiek Sala Urzędu Gminy 21.07.2017 10.00
6 Brzozie Sala Urzędu Gminy 24.07.2017 10.00
7 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 25.07.2017 10.00
8 Jabłonowo Pom. Centrum Kultury i Sportu ul. Rynek 9 26.07.2017 10.00
9 Brodnica Sala Urzędu Gminy 27.07.2017 10.00

Karbowo, dnia 03.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  – na Organizację mobilnego punktu informacyjnego podczas imprez masowych organizowanych przez gminy powiatu brodnickiego- szczegóły w załączniku.


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs fotograficzny  „Nasza Mała Ojczyzna”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. Konkurs rozpoczyna się 01.06. 2017 roku i trwać będzie do 30.10. 2017 roku. Temat prac konkursowych brzmi: „Nasza Mała Ojczyzna”.

Cel konkursu:

 1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
 3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
 5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
 6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
 7. Rozwój umiejętności fotograficznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs zostanie podany do wiadomości za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej: www.lgdpojezierzebrodnickie.pl.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs adresowany jest tylko do amatorów, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.
 4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy fotograficznej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
 5. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy; miejsce, gdzie wykonano fotografię; imię i nazwisko autora; dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 6. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny nośnik, np. CD. Fotografie prosimy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 7. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z tym konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 ).
 8. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze LSR.
 9. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednakże wartość DPI winna wynosić co najmniej 300.
 10. Format fotografii: A4 (297 X 210 mm).
 11. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
 12. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem.
 13. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac.
 14. Prace należy przekazać na adres: Stowarzyszenie „Lokalna grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo 46, 87 – 300 Brodnica, e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie: do godz. 15:00 w dniu 30.10.2017 r.

 Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i wygrywa 12 laureatów, których prace zostaną ocenione najwyżej.
 2. W przypadku remisu zwycięża praca, która jaka pierwsza wpłynęła do organizatora.
 3. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac do dnia 10.11.2017 r. wyłoni laureatów konkursu. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 4. Laureaci otrzymają nagrody o wartości do 150 zł.
 5. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości odwołania się o decyzji jury.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, a także w kalendarzu propagującym Lokalną Strategię Rozwoju.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” http://lgdpojezierzebrodnickie.pl
 5. Prace laureatów zostaną wykorzystane do wydania kalendarza propagującego Lokalną Strategię Rozwoju na 2018 rok w ilości 400 sztuk.

 


Karbowo, dnia 30.05.2017 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI KWIATOWEJ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Kwiatowej w Żalnie , koło Tucholi. Wyjazd planowany jest na dzień 07 czerwca 2017 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów a także osób zaangażowanych społecznie w swoich miejscowościach,  z których inicjatywy mogą powstać wioski tematyczne, które następnie będą realizowały przedsięwzięcia gospodarcze lub założą/ rozwiną działalność spółdzielni socjalnych na obszarze LSR.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót o godz. 19.00

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 5 czerwca 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.


Karbowo, dnia 25.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na  koszulki typu  T-shirt  z nadrukiem wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 25.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na zestaw i dostawę materiałów biurowych- szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 11.05.2017 r.

Ogłoszenie

WYJAZD STUDYJNY DO INKUBATORA KUCHENNEGO W MINIKOWIE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 30 maja 2017 r. Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podmiotu. Zakresem tematycznym jest animacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy o godz. 7.00, a powrót ok. godz. 18.30

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 26 maja 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl w godzinach urzędowania,

– osobiście w biurze Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania

Karbowo, dnia 11.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto  na namiot wystawienniczy wraz z dostawą – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 10.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na dostosowanie strony internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

Karbowo, dnia 04.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na  zakup i dostawę długopisów z nadrukiem.

                                                                                            Karbowo, dnia 04.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na zakup i dostawę cukierków z nadrukiem.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na krzesło biurowe – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto – przejazd w dni robocze i weekendy w 2017 r. autobusem/ busem dla co najmniej 19 osób  z Brodnicy lub okolic – szczegóły w załączniku.

Karbowo, dnia 26.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 50 000 PLN netto na zakupu i dostawę do biura zestawu: laptop z oprogramowaniem, mysz optyczna, torba do laptopa, listwa antyprzepięciowa, projektor, ekran projektowy, głośnik i mikrofon – szczegóły w załączniku. 

Karbowo, dnia 11.04.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na stanowisko: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich.

Szczegóły w załączniku.

Bogusław Błaszkiewicz

Prezes Zarządu

Karbowo, dnia 10.03.2017 r.

Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania  RLKS przez Stowarzyszenie „Lokalna  Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

                         W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów, rezultatów, przedsięwzięć dla  wdrażanych operacji, procedur wyboru operacji i zastosowanych kryteriów wyboru operacji dla działań w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 oraz PO Ryby dla lat 2014 – 2020 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedyskutujemy zasadność wprowadzenia zmian.

                  Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

                          Błaszkiewicz Bogusław

                          Prezes Zarządu

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Bartniczka Sala Urzędu Gminy 21.03.2017 13.00
2 Bobrowo Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 9.00
3 Brodnica Wiejski Dom Kultury w Karbowie 21.03.2017 9.00
4 Brzozie Sala Urzędu Gminy 21.03.2017 11.00
5 Górzno Dom Kultury ul. Rynek 14 A 23.03.2017 13.00
6 Jabłonowo Pom. Dom Kultury ul. Rynek 9 24.03.2017 11.00
7 Osiek Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 9.00
8 Świedziebnia Sala Urzędu Gminy 23.03.2017 11.00
9 Zbiczno Sala Urzędu Gminy 24.03.2017 13.00

Karbowo, dnia 01.08.2016 r.

Szanowni mieszkańcy obszaru wdrażania RLKS przez Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

         W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów rezultatów dla  wdrażanych operacji w imieniu Zarządu Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedyskutujemy zasadność wprowadzenia zmiany do osiągnięcia wskaźników produktów i rezultatów w LSR na lata 2014 – 2020.

W załączniku konsultacje – terminy podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ).

Bogusław Błaszkiewicz

Prezes Zarządu

  • Karbowo, dnia 28.06.2016 r.

                                                                  Szanowni mieszkańcy

                                                                     pojezierza brodnickiego.

   W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenia LGD ze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego do przygotowywania opracowania o dziedzictwie kulinarnym w imieniu Zarządu Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie proszę o przekazywanie do naszego biura danych dotyczących elementów dziedzictwa kulinarnego / nazwa, rys historyczny, aktualna oferta sprzedaży / występującego na naszym terenie

                                                                                                                                Bogusław Błaszkiewicz

                                                                                                                                       Prezes Zarządu